WSPNOB

Nieuws

Nieuwe subsidiemogelijkheden in sectorplan AgriFoodCapitalWerkt!

AgriFood Capital Werkt! lanceert dezer dagen een nieuw Regionaal Sectorplan Noordoost-Brabant om werkzoekenden te helpen op weg naar kansrijke beroepen of naar werk in kansrijke sectoren. Onder andere door de inzet van  subsidies kunnen werkzoekenden worden begeleid naar een baan, zo staat in het plan beschreven.

Door vraag naar en aanbod van personeel beter met elkaar in balans te brengen, wil AgriFood Capital Werkt! met dit sectorplan bijdragen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Op de www.sectorplan-nob.nl leest u wat het sectorplan voor werkzoekenden kan betekenen. De diverse subsidiemogelijkheden worden toegelicht en er kan rechtstreeks een aanvraag worden gedaan.  De subsidies van het sectorplan zijn bedoeld voor werkzoekenden in Noordoost-Brabant. Het plan is geldig tot april 2018.

Het regionaal sectorplan is een initiatief van Agrifood Capital Werkt! en in de uitvoering wordt er samengewerkt met het Servicepunt leren en werken, het Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant, gemeenten, BZW, FNV, CNV en UWV.

Flexmarkt regio Oss & Uden

Op dinsdag 21 november a.s. organiseren WSP-partners gemeente Oss, gemeente Uden en UWV weer een Flexmarkt. Tien tot vijftien uitzendbureaus…