WSPNOB

Talentontwikkeling van de ZZP’er


  • Goede matches: Vind de juiste ZZP’er bij uw specifieke vraagstuk

  • Geen bemiddelingskosten: Direct schakelen met de ZZP’er

  • Groter arbeidspotentieel: ZZP’ers staan open voor loondienst-vacatures én tijdelijke opdrachten


thuiszorg

Over zzp NOB BOOST

Het zzp-BOOST-project is een initiatief van het Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant. In dit project worden activiteiten en instrumenten ontwikkeld om de zelfstandig professional wendbaarder en weerbaarder te maken. Dat is niet alleen van belang voor een goede toekomst voor de individuele zzp’er, maar ook voor de economie en welvaart van Noordoost-Brabant. Zzp’ers zijn soms moeilijk vindbaar en de arbeidsmarktregio kampt- ondanks de crisis – met een mismatch: het aanbod sluit onvoldoende aan op de vraag. In veel gevallen kan een zzp’er een bijdrage leveren aan het invullen van de beschikbare vacatures.

Nieuw online kennisportaal voor zzp’ers

Zzp’ers worden hard getroffen door de coronacrisis. Inkomsten verdwijnen als sneeuw voor de zon door het verlies van opdrachten en het niet meer kunnen uitvoeren van werkzaamheden. Zelfstandigen hebben daarom – juist in deze tijd – behoefte aan goede kennis en informatie rondom het coronavirus. Om daarin te voorzien is er vanaf nu één centrale online plek in deze regio waar ze terechtkunnen: zzp-BOOST. Dit is hét kennis- en informatieportaal voor zzp’ers in Noordoost-Brabant.

“We bewegen mee binnen de problematiek van de arbeidsmarkt. Hierdoor zijn we in staat nieuwe projecten te bedenken om de vraag van de werkgevers te kunnen blíjven invullen.” – Marieke Tetteroo, Projectleider zzp-BOOST

BOOST vóór en dóór zzp’ers

Het portaal informeert en ondersteunt de zelfstandig professional. Dat gebeurt niet alleen via het platform, maar langs allerlei kanalen. De diensten en producten worden digitaal onder de aandacht gebracht via het platform. Onder meer door informatieve blogs van deskundige zzp’ers en het promoten van een digitale community waar zzp’ers zich bij kunnen aansluiten. Zzp’ers die werkzaamheden online of anderszins door kunnen zetten, worden ondersteund en op weg geholpen. De zzp’er kan online werken aan het versterken van zijn onderneming om zo met hun aanbod beter aan te sluiten op de marktvraag.

Ondersteuning vanuit WSP Noordoost-Brabant

Binnen het WSP Noordoost-Brabant is Marieke Tetteroo de projectleider van zzp-BOOST. Als projectleider heeft zij een faciliterende en verbindende rol. Marieke is de vraagbaak voor werkgevers en medewerkers van het WSP Noordoost-Brabant op het gebied van zzp-ers.


Contact
Heeft u vragen over de inzet van ZZP’ers in uw organisatie of over de inhoud van het project ‘Talentontwikkeling van de ZZP-‘er’? Neem dan contact met op Marieke Tetteroo (06-50087340). Zij beantwoordt graag uw vragen of brengt u in contact met de juiste collega van het WSP Noordoost-Brabant.

Neem hier contact op >

 

 

 

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang eens per vier weken nieuws over subsidieregelingen, tips, en best-practises voor werkgevers in Noordoost-Brabant.