WSPNOB

Talentontwikkeling van de ZZP’er


  • Goede matches: Vind de juiste ZZP’er bij uw specifieke vraagstuk

  • Geen bemiddelingskosten: Direct schakelen met de ZZP’er

  • Groter arbeidspotentieel: ZZP’ers staan open voor loondienst-vacatures én tijdelijke opdrachten


thuiszorg

Talentontwikkeling van en voor de ZZP’er, ook in 2019 een speerpunt
2018 is een succesvol jaar geweest voor het project ‘Talentontwikkeling voor ZZP’ers’. Ook in 2019 is er ruimte voor het project Talentonwikkeling van de ZZP’er, geïnitieerd door het WSP Noordoost-Brabant en Agrifood Capital. Ook dit jaar weer in samenwerking met veel verschillende partijen.  Het doel blijft de ZZP’ers die extra support nodig hebben op verschillende manieren bij te staan. We hebben aantoonbaar kunnen maken dat ondersteuning van deze groep noodzakelijk én succesvol is!

Ondersteuning vanuit WSP Noordoost-Brabant
Ook in 2019 is één van de speerpunten dat het WSP Noordoost-Brabant werkgevers graag wil faciliteren bij het contact met ZZP’ers. ZZP’ers zijn soms moeilijk vindbaar en de arbeidsmarktregio kampt met een groeiende mismatch, het aanbod sluit onvoldoende aan op de vraag. Er zijn meer vacatures dan beschikbaar arbeidspotentieel dat past op de openstaande vacatures. In veel gevallen kan een ZZP’er een bijdrage leveren aan het invullen van de beschikbare vacatures. Marieke Tetteroo heeft als projectleider ‘Talentontwikkeling van de ZZP’er binnen de regio Noordoost-Brabant een faciliterende en verbindende rol. Zij is de vraagbaak voor werkgevers en medewerkers van het WSP Noordoost-Brabant op het gebied van ZZP’ers.

Wat gaan we concreet voor u doen?
Door efficiënte werving en selectie is het voor werkgevers makkelijker om zicht te krijgen op beschikbare ZZP’ers en wat zij kunnen betekenen voor de organisatie. Zo staan er op de website van Talent uit Noordoost-Brabant meerdere, direct beschikbare ZZP’ers gepresenteerd met een video. Zij willen (geheel of gedeeltelijk) terug in loondienst óf zijn beschikbaar voor het vervullen van een tijdelijke opdracht. U krijgt als werkgever meteen een indruk en gevoel bij een persoon en kunnen snel inschatten of iemand in hun organisatie zou passen.

Wat wordt er in 2019 nog meer ontwikkeld?
We gaan ZZP’ers blijvend ondersteuning bieden gericht op talentontwikkeling, netwerken, verbinden en een veilige basis voor ondernemen creëren. Zo kunnen ZZP’ers beter inspelen op nieuwe kansen. Het (nieuwe) aanbod aan dienstverlening, voorzieningen, initiatieven, programma’s etc. voor ZZP’ers  maken we zichtbaar voor de doelgroep door verdergaande samenwerking in de regio te optimaliseren. We werken aan continuïteit in een breder netwerk vóór én van de ZZP’er. Er moet sprake zijn van een verduurzaming gericht op het vakmanschap van de individuele ZZP’er of duurzame inzet op instroom via reguliere vacatures. Een ander belangrijk thema is het duidelijk in beeld krijgen van de doelgroep die financiële en/of persoonlijke problemen hebben. De opdracht is deze gericht doorverwijzen naar voorliggende voorzieningen.


Contact
Heeft u vragen over de inzet van ZZP’ers in uw organisatie of over de inhoud van het project ‘Talentontwikkeling van de ZZP-‘er’? Neem dan contact met op Marieke Tetteroo (06-50087340). Zij beantwoordt graag uw vragen of brengt u in contact met de juiste collega van het WSP Noordoost-Brabant.

Neem hier contact op >

 

 

 

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang eens per vier weken nieuws over subsidieregelingen, tips, en best-practises voor werkgevers in Noordoost-Brabant.