WSPNOB

Houd de regie met H!VE

Als werknemers tot hun 67e goed willen blijven werken, zullen ze bij moeten blijven. H!VE is een gratis plek waar werknemers zich kunnen ontwikkelen. Samen met een persoonlijke coach en via de  H!VE academy met online opleidingen en trainingen. Met kennis, workshops en inspiratie houden zij de regie.

Automatisering en robotisering zorgen voor een steeds veranderende arbeidsmarkt. Hoe ga je als werknemer hiermee om? Wat past bij je? Bij H!VE staat deze ontwikkeling centraal.

Hive is een initiatief van Skillstown en CNV en is een nieuw initiatief dat vanaf 1 mei ook actief is in Noordoost-Brabant.

Kent u iemand die hier baat bij zou hebben? Attendeer hem/haar dan eens op dit initiatief. Lees meer op www.hive.nl

 

 

Loopbaanontwikkeling leerlingen en studenten

Op 23 mei vindt er een regionale actiebijeenkomst plaats voor scholen (voortgezet onderwijs, MBO, HBO), werkgevers en overheidsinstanties. Om de instroom van jongeren in de (toekomstige) arbeidsmarkt te bevorderen, is het belangrijk dat zij een duidelijk beeld hebben van werk én bedrijven in de regio.  En goede afstemming tussen de bovengenoemde partijen is daarbij noodzakelijk. AgriFood Capital Werkt! organiseert deze regionale actiebijeenkomst om de  kruisbestuiving te stimuleren en om tot concrete samenwerkingsprojecten te komen.

Meer informatie over het programma en het aanmelden vindt u hier

Enquête Talentontwikkeling van de ZZP’er

Het gaat beter met de economie, maar nog niet voor iedereen. Daarom hebben het WSP en Agrifood Capital  een projectplan opgesteld om de positie van de ZZP’er in de regio te verbeteren.

In samenwerking met partijen als Ondernemerslift+ en de Verenging voor ZZP’ers, kijken ze wat nodig is om de ZZP’ers die extra support nodig hebben daarin op een aantal manieren bij te staan. We willen die ZZP’ers bereiken en daadwerkelijk ondersteunen. In dit verband worden ZZP’ers gevraagd om mee te werken aan een enquête om beter inzicht te krijgen in de behoeften.

Doe mee of deel de enquête als u een ZZP’er bent of kent. Invullen kan tot 20 mei a.s.

Met de uitkomsten van de enquête en de overige onderzoeksresultaten kunnen gerichte nieuwe initiatieven en tools ontwikkeld worden die bijdragen aan een sterkere positie van ZZP’ers in een toekomstbestendige arbeidsmarkt in Noordoost-Brabant waarin iedereen die wil en kan werken aan de slag is.

Lees hier meer over Talentontwikkeling van de ZZP’er

Loonkostenvoordeel vervangt premiekorting

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een regeling die is ingegaan op 1 januari 2018 en onderdeel is van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Door gebruik te maken van loonkostenvoordelen kunt u slim besparen op uw personeelskosten. Het is een nieuwe vorm van subsidie door de overheid.

De loonkostenvoordelen zijn lager per werknemer dan de mobiliteitsbonus maar daar staat tegenover dat meer werkgevers gebruik kunnen maken van de loonkostenvoordelen. En kleinere ondernemers kunnen de volledige tegemoetkoming krijgen. Bij de korting op de premies kregen zij vaak maar een deel vergoed. Omdat zij minder premies werknemersverzekeringen betaalden dan de maximale premiekorting.

Proces van indienen
Belangrijk is dat werkgevers het verzoek voor een LKV zelf in moeten dienen via de loonaangifte. Daarnaast moet de werknemer een doelgroepverklaring LKV aanvragen bij UWV of bij de gemeente.

UWV berekent het loonkostenvoordeel en de Belastingdienst betaalt na afloop van het kalenderjaar uit.

Voor de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer geldt een overgangsregeling. Op de website van het UWV staat hoe u in aanmerking komt voor deze overgangsregeling.

Recht op loonkostenvoordelen of het lage-inkomensvoordeel?
Met de Regelhulp van de Rijksoverheid stelt u in maximaal zeven stappen vast of u recht heeft op loonkostenvoordelen of het lage-inkomensvoordeel. Ook krijgt u informatie over de hoogte, duur en het toepassen van de loonkostenvoordelen of lage-inkomensvoordeel.

Voorjaarsevent AANtWERK

Een evenement in Lagerhuisdebat-vorm, met stellingen die oplossingsrichtingen geven om nieuw werk te creëren. Zoals functiecreatie, reshoring en new business development. Hierdoor gaat inclusief ondernemen ook voor jouw organisatie tot een interessantere mogelijkheid behoren.

Ben je op zoek naar meewaarde voor je onderneming? Wil je meer horen over oplossingen voor inzet van talenten die nu niet benut worden? Meer informatie en aanmelden kan hier.

Tel mee met taal: subsidie voor taal op de werkvloer

Maak nu gebruik van de subsidieregeling ‘Tel Mee Met Taal’. Vanaf 1 januari 2018 kunnen werkgevers deze tijdelijke regeling  gericht op het verbeteren van de taalvaardigheid van werknemer(s) aanvragen.

De voornaamste voorwaarden waaraan het taaltraject moet voldoen leest u hier.

Voorwaarden:

  • De deelnemers aan het taaltraject hebben allen een taalvaardigheidsniveau van 2F of lager*;
  • Het opleidingstraject is geen onderdeel van een inburgeringscursus;
  • De training moet in 2018 starten.

Financiële voorwaarden:

  • Een subsidie bedraagt ten hoogste € 50.000,- per subsidieaanvraag;
  • Een subsidie bedraagt ten hoogste 67% van de totale kosten;
  • In totaal mag de subsidie per opleidingstraject per deelnemer subsidie niet meer dan € 1500,- bedragen.

Wij verwijzen u graag naar de volledige tekst van de subsidieregeling: Subsidieregeling Tel mee met Taal. Wilt u nog een toelichting op het werkgeversdeel van de regeling, dan kunt u die hier downloaden.

Meer informatie bij Leren en Werken Noordoost Brabant kunt u verkrijgen bij Wilma van Antwerpen, via wilma.vanantwerpen@lerenenwerken.nl of 06- 2189 7583.

Voor hulp bij het aanvragen van subsidie kunt u contact opnemen met het Steunpunt Basisvaardigheden via een mailtje naar info@steunpuntbasisvaardigheden.nl .

*Via de Taalmeter van Stichting Lezen en Schrijven kunt u gratis en snel het niveau van uw werknemers achterhalen. Kijk op www.basismeters.nl

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang eens per vier weken nieuws over subsidieregelingen, tips, en best-practises voor werkgevers in Noordoost-Brabant.