WSPNOB

Noodpakket voor banen en economie

Het Noodpakket voor banen en economie bestaat uit de volgende maatregelen waar u als werkgever gebruik van kunt maken:

 • Tegemoetkoming in loonkosten voor werkgevers om ontslagen te voorkomen
 • Tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandigen
 •  Versoepeling uitstel van betaling belasting
 • Garantie ondernemingsfinanciering verhoogd
 • Kredietverstrekker Qredits helpt kleine ondernemers met rentekorting
 • Borgstelling MKB-landbouwkredieten verruimd
 • Stopzetten toeristenbelasting en eventueel maatwerk voor cultuursector
 • Noodloket voor ondernemers in getroffen sectoren
 • Verruiming BMKB-regeling

Onderstaand vindt u meer informatie over iedere regeling en hoe u deze kunt aanvragen.

Tegemoetkoming in loonkosten voor werkgevers om ontslagen te voorkomen
Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.
Momenteel is het UWV hard aan de slag om de aanvraag voor deze regeling open te stellen.

Zodra er meer informatie beschikbaar is, laten we het u weten via deze site en onze nieuwsflits. Voor meer informatie op dit moment verwijzen we u door naar www.rijksoverheid.nl/corona

Tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandigen
Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Gemeenten zijn op dit moment bezig met het vormgeven van de aanvraagprocedure voor deze regeling. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie.

Versoepeling uitstel van betaling belasting
Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Wilt u gebruik maken van deze regeling? Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst Zakelijk.

Garantie Ondernemersfinanciering verhoogd
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties,  (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

Wilt u gebruikmaken van deze regeling? Vraag uw kredietverstrekker deze regeling aan te vragen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Kredietverstrekker Qredits helpt kleine ondernemers met rentekorting
Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Wilt u van deze regeling gebruik maken dan kunt u contact opnemen met Qredits via de website of de hulplijn van Qredits 0546-534080.

Borgstelling MKB-Landbouwkredieten verruimd
Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. De aangepaste BL-regeling zal met ingang van 18 maart 2020 gelden.

Wilt u gebruik maken van deze regeling? U kunt een aanvraag indienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Stopzetten toeristenbelasting en eventueel maatwerk voor cultuursector
Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

Zodra de overleggen over deze maatregel zijn afgerond en er bekend is hoe deze maatregel er exact uit gaat zien, informeren we u via onze website en onze nieuwsflits.

Noodloket voor ondernemers in getroffen sectoren
De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Wanneer meet informatie over het noodloket beschikbaar is, informeren we u via onze website en onze nieuwsflits.

Verruiming BMKB-regeling
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier, vaak een bank, verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.

Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Bovendien zal de regeling ten opzichte van de eerdere aankondiging op donderdag 12 maart 2020 nog verder worden verruimd en ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot 2 jaar.

Wilt u gebruik maken van deze regeling? Vraag uw kredietverstrekker deze aan te vragen bij de RVO.

Ondernemen in de Coronacrisis: Zo houdt u uw hoofd koel!

De wereld staat op zijn kop door het Coronavirus. Waar we het eerst nog lachend afwimpelden als een doodgewoon griepje, zijn we er nu allemaal door getroffen. Onze gezondheid staat op één, de economie op twee. Iedere ondernemer begrijpt de maatregelen die worden getroffen, maar ondertussen vrezen veel ondernemers voor de continuïteit van hun bedrijf. Hoe kunt u als werkgever uw hoofd koel houden in deze crisis? We zetten een aantal tips op een rij.

 1. Vertrouw op de autoriteiten

U hoeft de TV of radio maar aan te zetten en u hoort over de Coronacrisis. Allerlei verhalen gaan de ronde en hier en daar duikt er ook fake news op. Doordat mensen – vaak onbewust – hun eigen draai aan nieuws geven, zaaien ze angst. Als ondernemer wilt u natuurlijk rekening houden met verschillende scenario’s, maar we adviseren u te vertrouwen op de autoriteiten. Wat zijn de ontwikkelingen en richtlijnen van het RIVM? Of wat zegt uw eigen brancheorganisatie? Deze partijen bieden u betrouwbare informatie waar u actie op kunt – en soms moet – ondernemen.

 1. Maak gebruik van de voorzieningen

De Nederlandse regering belooft ondernemers die getroffen zijn door het Coronavirus zo goed mogelijk te helpen. Ze trekt voorlopig 10 tot 20 miljard euro uit om bedrijven en ZZP’ers overeind te houden. Voorzieningen waar u gebruik van kunt maken zijn bijvoorbeeld werktijdverkorting, een vast geldbedrag als noodvoorziening en uitkeringen. Wilt u weten van welke voorzieningen u gebruik kunt maken? U vindt een overzicht in het nieuwsbericht Coronamaatregelen op onze website.

 1. Zorg voor uw medewerkers

Kunnen uw medewerkers hun werk vanuit huis doen? Dat is fijn! Als u hen de juiste tools geeft om ook thuis prettig en efficiënt te kunnen werken, dan kunnen dagelijkse werkzaamheden gewoon doorlopen. Zorg dat al uw medewerkers, ook diegene die thuiswerken of niet werken, gebonden en gemotiveerd blijven. Besteed daarom, zeker in deze onzekere tijden, extra aandacht aan veelvuldige communicatie met uw medewerkers.

 1. Denk in mogelijkheden

Ook in tijden van crisis liggen er gelukkig kansen op de loer. Als u denkt in mogelijkheden dan kunt u daarvan profiteren. En dat is precies waar u als ondernemer goed in bent, toch? Het mooie is dat we in een crisistijd veel meer bereid zijn om elkaar te helpen. Zo kunnen er mooie en verrassende nieuwe samenwerkingen ontstaan! Het WSP denkt daarin graag met u mee.

 1. Maak een plan voor na de Corona-gekte

Niemand weet wanneer, maar dat er een einde komt aan de Corona-gekte staat vast. Kijk af en toe vooruit en bereid u voor op wat er komen gaat. Maak een plan, zodat u de opgelopen schade zoveel mogelijk kunt inhalen zodra de markt weer in beweging komt.

Veel werkgevers gaan een pittige periode tegemoet en we beseffen ons dat u er met alleen de bovenstaande tips nog niet bent. Wij denken graag met u mee dus neem gerust contact met ons op via info@wspnob.nl.  Wij wensen alle werkgevers veel sterkte en succes de komende tijd. Samen komen we hier weer bovenop!

Aanvraag compensatie transitievergoeding

Heeft u een arbeidscontract beëindigd omdat uw medewerker al langer dan 2 jaar ziek is? Dan heeft de medewerker recht op een transitievergoeding. Vanaf 1 april kunt u compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding.

Er gelden een aantal voorwaarden:

 • De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid;
 • De werknemer was nog ziek bij het eindigen van het dienstverband;
 • U betaalde de werknemer een transitievergoeding.

Dit geldt ook als uw werknemer een ambtenaar is die sinds 1 januari 2020 een arbeidsovereenkomst heeft en aan alle voorwaarden voldoet. Het is mogelijk om de compensatie met terugwerkende kracht aan te vragen, bij dienstverbanden die zijn geëindigd op of na 1 juli 2015.

Ook voor werknemers met een vervroegde IVA-uitkering kunt u compensatie aanvragen. Als de werknemer meer dan 2 jaar ziek is en de 3 bovengenoemde voorwaarden gelden, dan kunt u ook in dit geval compensatie aanvragen.

Vanaf 1 april kunt u op uwv.nl het aanvraagformulier invullen. Op de website vindt u nu al meer informatie over de compensatie transitievergoeding.

Minder werk door Corona: wat u kunt doen!

Let op: deze regeling is komen te vervallen. In plaats van deze regeling kunt u gebruik maken van de regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Heeft u tijdelijk minder of geen werk voor uw medewerkers? Dat is vervelend voor zowel de werknemer als voor u. Gelukkig biedt het UWV in dit geval een voorziening.

U kunt al werkgever een WW-uitkering aanvragen voor werknemers die vanwege het Coronavirus minder werk hebben. U heeft daarvoor wel eerst een vergunning voor werktijdverkorting nodig. Deze kunt u aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze vergunning geldt maximaal 6 weken. Verbetert de situatie binnen 6 weken? Dan kunnen uw werknemers weer gewoon aan het werk. Als er nog geen verbetering is, kunt u verlenging van de vergunning aanvragen.

Lees hier meer over het aanvragen en de voorwaarden van de vergunning voor werktijdverkorting

 

 

Subsidie voor leren en ontwikkelen in het MKB

Eind vorig jaar kondigden minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan dat MKB-bedrijven binnenkort een subsidie krijgen om hun werknemers te laten leren en zichzelf verder te ontwikkelen. Het gaat om de zogenaamde SLIM-regeling. Ook grotere bedrijven uit de horeca, landbouw en recreatiesector kunnen een aanvraag voor de subsidie indienen. Inmiddels is de inschrijving geopend en kunt u nog tot en met 31 maart 17.00 uur een aanvraag indienen.

Het kabinet trekt maar liefst €48 miljoen uit voor deze Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in MKB-ondernemingen (SLIM). Bedrijven kunnen het budget bijvoorbeeld inzetten om een leerrijke omgeving binnen hun bedrijf te versterken, om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een beroepsopleiding op maat te laten doen of om vaardigheden van medewerkers up to date te houden.

Wilt u een aanvraag voor de subsidie indienen? Registreer u dan als aanvrager en stuur de bijbehorende documenten op.

Benieuwd naar de subsidies waar u nog meer recht op heeft? Wij hebben de subsidies voor u op een rij gezet.

 

 

Geslaagde eerste editie van het Talent Event in Den Bosch

Na twee geslaagde edities in Oss organiseerde het Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant op woensdag 4 maart voor de eerste keer het Talent Event in Den Bosch. Ruim 200 bezoekers kwamen op het event in het Koning Willen I College af. Werkzoekenden werden op een informele manier door werkgevers uitgedaagd om mee te doen aan leuke challenges die gerelateerd zijn aan een vakgebied. Zo konden deelnemers ervaren hoe het is om iemand te fouilleren of in spelvorm met postkratten te schuiven. Sommige werkgevers namen een VR-bril mee naar het event, waardoor het net was alsof de bezoeker écht even kon rondkijken op de werkvloer.

Diverse doelgroep
Met het Talent Event wil het Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant werkzoekenden kennis laten maken met verschillende kansberoepen. “We hopen natuurlijk dat hier uiteindelijk matches uitkomen”, aldus Charity Timmers, accountmanager van het Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant. Voor de 18 werkgevers die aanwezig waren is het event een uitgelezen kans om nieuw talent aan te trekken. Yoni Pels van Teleperformance: “We zien hier een hele diverse groep werkzoekenden die je met je eigen marketing vaak niet bereikt. We hebben al een aantal mensen gesproken die qua profiel goed aansluiten bij hetgeen wat we zoeken.”

Workshops voor werkzoekenden
Tijdens workshops leerden de werkzoekenden onder andere hoe zij zich kunnen presenteren door middel van een video-cv, zich kunnen blijven ontwikkelen en welke outfit het best passend is bij een sollicitatiegesprek. De workshops werden drukbezocht en de reacties waren positief. Zo kwam Rutger Hens naar het Talent Event om te kijken of hij omgeschoold kan worden. “Ik heb een aantal workshops gevolgd, waarin heel duidelijk naar voren komt wat de mogelijkheden zijn. Ik heb ook antwoord op mijn vraag gekregen, dus ik heb hier precies gevonden wat ik zocht!”

Matches tussen talenten en werkgevers
De kandidaten kregen de kans om hun horizon te verbreden en uit te zoeken waar hun kwaliteiten liggen. Daarnaast konden ze met de werkgevers in gesprek over passende vacatures en leerwerktrajecten. Marcel Linders van Intrapost: “We hebben vandaag al vijf cv’s van talenten in onze map mogen doen. Ik denk dat er wel een aantal mensen bij zitten die we gaan uitnodigen om uiteindelijk bij ons te komen werken.” Werkgever Benny Goossens van Kemkens kreeg ter plekke zelfs al online sollicitaties binnen. “We hebben al een aantal leuke contacten gelegd vandaag”, vertelt hij. “Ik moet ook mijn complimenten uitspreken voor de organisatie vandaag. Alles is super netjes geregeld, dat is een grote plus!”

Het volgende Talent Event is in Boxtel. De datum is nog niet bekend. Houd de website van het WSP in de gaten voor meer informatie.

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang eens per vier weken nieuws over subsidieregelingen, tips, en best-practises voor werkgevers in Noordoost-Brabant.