WSPNOB

Benchmark en monitor vergunninghouders in de maak

Gemeenten werken hard aan betere inburgering en participatie van nieuwkomers, dat is duidelijk. Maar wat gemeenten precies doen en wat dat oplevert is nog niet zo duidelijk. Laat staan dat dit te vergelijken is met andere gemeenten. Terwijl vergelijking van resultaten veel inzicht biedt in wat werkt en wat niet goed werkt in arbeidstoeleiding van statushouders. Precies daarom onderzoekt Divosa sinds het najaar van 2017 in een werkgroep de mogelijkheden van een monitor en een benchmark. Kort gezegd zijn er twee mogelijkheden om gegevens van gemeenten te vergelijken.

Vergelijken op basis van gemeentelijke data
Bij deze optie is het mogelijk om te vergelijken op basis van lokale gegevens. Voorwaarde hierbij is dat deze gegevens op dezelfde manier zijn verzameld. Als gemeenten hiermee willen werken en hun gegevens beschikbaar willen stellen, kunnen zij dit onderling uitwisselen en kan Divosa ondersteunen bij het vergelijkbaar maken van deze gegevens. Op dit moment loopt een pilot om deze optie verder te onderzoeken. Er wordt hierin gewerkt aan een handleiding voor gemeenten.

Vergelijken op basis van CBS-gegevens
Bij deze optie worden reeds beschikbare CBS-cijfers gebruikt om een benchmark te ontwikkelen. Voordeel van deze aanpak is dat het gemeenten geen extra tijd kost om gegevens te verzamelen. De CBS-cijfers zijn namelijk ook op gemeenteniveau beschikbaar. Bovendien zijn ze eenduidig, vergelijkbaar én privacyproof te koppelen aan andere gegevensbestanden van het CBS, ook op persoonsniveau. Er zijn ook nadelen: gegevens zijn niet actueel, maar zes tot negen maanden oud.

Tien gemeenten in Nederland gezocht
Zoals gezegd wordt de eerste optie al grondig onderzocht. Om ook de tweede optie verder te verkennen, zoeken we tien gemeenten die mee willen doen aan een pilot. Doel van deze pilot is uit te zoeken of CBS-gegevens interessant zijn om vaker te ontsluiten. Marije van Dodeweerd, procesmanager Monitoring, benchmarking en onderzoek bij Divosa, zal deze pilot begeleiden.

Het is op dit moment nog niet helemaal duidelijk hoe de kosten van de pilot betaald zullen worden. Vanuit het projectbureau verkennen we de mogelijkheden om deze kosten geheel of gedeeltelijk te kunnen dragen.

Een geïnteresseerde gemeente die op korte termijn mee wil doen aan de pilot voor een benchmark op basis van CBS-gegevens kan zich bij Marcel van Ras melden. Wat dan wordt gevraagd is: 1. Mee te denken over welke gegevens relevant zijn om in de benchmark op te nemen. 2. Akkoord te gaan met het openbaar maken van  lokale gegevens die worden opgevraagd bij het CBS.

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang eens per vier weken nieuws over subsidieregelingen, tips, en best-practises voor werkgevers in Noordoost-Brabant.