WSPNOB

Nieuws

Alle belastingmaatregelen voor ondernemers op een rij

De overheid heeft een aantal belastingmaatregelen getroffen om werkgevers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De maatregelen zijn erop gericht om ondernemers meer financiële ruimte te geven. In dit artikel zetten we alle regelingen voor u op een rij.

Bijzonder uitstel van belasting

Door de coronacrisis kunnen ondernemers bijzonder uitstel van betaling van belasting aanvragen. Ook eenmanszaken en zzp’ers komen in aanmerking. U kunt bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor 3 maanden. Dit doet u via een online formulier. De uitstelperiode kan verlengd worden voor ondernemers met meer dan 20.000 euro belastingschuld. Ondernemers die daarvoor in aanmerking willen komen moeten een aanvraag doen per brief.

U kunt betalingsuitstel vragen voor aanslagen:

 • Inkomstenbelasting
 • Zorgverzekeringswet
 • Vennootschapsbelasting
 • Loonheffingen
 • Omzetbelasting (btw)
 • Kansspelbelasting
 • Accijns
 • Verbruiksbelasting alcoholvrije dranken
 • Assurantiebelasting
 • Verhuurderheffing
 • Energiebelasting en andere milieubelastingen

Let op: u kunt pas uitstel aanvragen nadat u een (naheffings-)aanslag hebt ontvangen. Doe dus op tijd aangifte. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer info over de aanvraag. Dit versoepelde uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 19 juni 2020.

Verlaging voorlopige aanslag

Verwacht u een lagere winst door de coronacrisis? En betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. U doet dit door uw inkomsten te wijzigen op uw voorlopige aanslag. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die u in de eerste maanden van het jaar al hebt betaald, krijgt u het verschil terugbetaald.

Verlaging invorderingsrente en belastingrente

Voor alle belastingschulden geldt dat de invorderingsrente – de rente die ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn – tijdelijk van 4% naar 0,01% gaat. Ook de belastingrente wordt tijdelijk aangepast. Het tarief van de belastingrente is normaal gesproken 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen. Deze wordt nu ook tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Die tijdelijke verlaging van het rentetarief gaat op 1 juni 2020 in, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor die belasting geldt de verlaging vanaf 1 juli.

Deblokkeren g-rekening

Werkgevers die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en daarbij g-rekeningen gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst verzoeken om deze rekeningen tijdelijk te laten deblokkeren. Met name bouwbedrijven en uitzenders gebruiken dit soort rekeningen. Normaal kan bij deblokkering alleen het zogenoemde overschot op de g-rekening vrijgegeven. Door de coronacrisis kunnen tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor loonheffingen of btw. Voor die aanslagen moet u dan wel eerst bijzonder uitstel van betaling vragen vanwege de coronacrisis.

Versoepeling urencriterium

Bent u een ondernemer met een eenmanszaak, vof of maatschap? En komt u door de coronacrisis tussen begin maart en eind mei niet aan het urencriterium van 24 uur per week (1225 uur per jaar)? Dan mag u er tijdelijk vanuit gaan dat u het urencriterium toch gehaald heeft, ook als dat in werkelijkheid niet het geval is. Op die manier kunt u toch gebruik maken van de ondernemersfaciliteiten (o.a. zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve). Door het urencriterium te versoepelen wordt voorkomen dat u door de crisis geen recht meer heeft op de aftrek.

Verlaging gebruikelijk loon

Als ondernemer met een aanmerkelijk belang in een bv die door de coronacrisis omzetverlies lijdt, kan je het te betalen gebruikelijk loon verlagen. Deze verlaging zorgt voor minder belastingdruk omdat het loonheffingsdeel van dat gebruikelijk loon mee daalt. De Belastingdienst maakt de precieze voorwaarden later bekend. Duidelijk is wel dat de beperking van het gebruikelijk loon niet hoger mag zijn dan de daling van de omzet. Om de omzetdaling te bepalen kijkt de Belastingdienst naar de omzet van dezelfde periode vorig jaar.

Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling

Als werkgever mag u onder de werkkostenregeling een gedeelte van uw fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Dat is de vrije ruimte. De vrije ruimte over uw fiscale loon tot en met € 400.000 wordt in 2020 verhoogd van 1,7% naar 3%. Dat biedt u, als u daarvoor de financiële ruimte hebt, de mogelijkheid om uw werknemers in deze moeilijke tijd een hart onder de riem te steken, bijvoorbeeld met een bloemetje of cadeaubon. Ook kunt u dit inzetten om werknemers klaar te stomen voor de nieuwe anderhalvemeter samenleving. De vrije ruimte over uw fiscale loon boven de 400.000 euro blijft het percentage van 1,2% gehandhaafd.

Fiscale coronareserve

Het verlies over dit jaar mag je in je aangifte vennootschapsbelasting verrekenen met de winst van vorig jaar. Dit wordt ook wel een carry back genoemd. Een verlies over 2020 kunt u dus verrekenen met de winst over 2019. Normaal kan dit pas wanneer u aangifte hebt gedaan over 2020. Ook moet u al een definitieve aanslag over 2019 hebben ontvangen. Er kan dus veel tijd overheen gaan voordat u het verlies echt kunt verrekenen, waardoor ondernemers in nood komen. De overheid heeft daarom besloten dat het verwachte verlies over 2020, voor zover dat verband houdt met de coronacrisis, al in 2019 afgetrokken mag worden.

Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’, dat als doel heeft om fiscaal gedreven belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (dga’s ) te ontmoedigen, wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Dga’s hebben zo meer tijd, tot eind 2023, om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan 500.000 euro (exclusief eigenwoningschulden) af te lossen.

Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen

Kredietverstrekkers zoals banken kunnen hun klanten – die als gevolg van de coronacrisis tijdelijk niet in staat zijn aan hun betalingsverplichtingen te voldoen – de mogelijkheid bieden tot een betaalpauze van maximaal zes maanden. In deze periode hoeft dan geen of minder rente en aflossing betaald te worden voor de hypotheek. Let op: deze rente en aflossing moet uiteindelijk natuurlijk nog wel betaald worden. Aan het einde van de betaalpauze stelt u met uw kredietverstrekker een nieuw schema vast voor de betaling.

Bron: Belastingdienst

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang eens per vier weken nieuws over subsidieregelingen, tips, en best-practises voor werkgevers in Noordoost-Brabant.