WSPNOB

Nieuws

Extra overbruggingskrediet voor kleine bedrijven

Voor kleine bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis heeft het kabinet nu 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten beschikbaar gesteld. Het gaat om ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte.

Kleine Kredieten Corona garantiestelling (KKC)

De regeling is mede op initiatief van de banken tot stand gekomen en heeft de naam Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC). Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000. De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding. De leningen kunnen worden verstrekt door banken en niet-bancaire geaccrediteerde financiers. In ieder geval de banken Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos hebben toegezegd leningen via de regeling aan te bieden.

Voor wie is de KKC?

De KKC is gericht op kleine ondernemers: micro-, midden- en kleinbedrijf. Het gaat hier naar schatting om enkele tienduizenden ondernemingen in Nederland. De regeling staat open voor ondernemers met een omzet vanaf 50.000 euro, die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK sinds 1 januari 2019.

Gedragscode Kleinzakelijke kredietverlening

De overheid staat voor 95% garant voor de KKC. Financiers dragen dus 5% van het risico. Dit zorgt voor een zorgvuldige risicobeoordeling, zodat de leningen alleen worden verstrekt aan bedrijven die in de kern gezond zijn met voldoende terugbetaalcapaciteit. De banken hebben onder meer aangegeven zich te houden aan de Gedragscode Kleinzakelijke Kredietverlening.

Aanvraag doen

De komende dagen wordt de regeling verder uitgewerkt. Na akkoord van de Europese Commissie hebben financiers nog enige tijd nodig voordat zij aanvragen van ondernemers kunnen ontvangen. Het streven is om de regeling vanaf half mei beschikbaar te hebben. Zodra meer bekend is, zullen wij dit met u delen via onze website. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang eens per vier weken nieuws over subsidieregelingen, tips, en best-practises voor werkgevers in Noordoost-Brabant.