WSPNOB

Nieuws

Het coronavirus en Wet Verbetering Poortwachter: wat zijn de regels?

De gevolgen van de coronacrisis zijn ook van invloed op de wijze van beoordelen van re-integratie inspanningen van werkgevers in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). In dit artikel zetten we de regels op een rij.

Wat is de Wet Verbetering Poortwachter?

Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Deze wet verplicht de werkgever en werknemer om zich samen met arbodienst of bedrijfsarts in te spannen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Poortwachtersverplichtingen

Als er sprake is van dreigend langdurig verzuim, dan moet de werkgever een re-integratieverslag (RIV) bijhouden. Hierin staan het verloop van de ziekte en alle activiteiten die beiden hebben ondernomen om terugkeer naar werk mogelijk te maken. Als de werkgever zijn poortwachtersverplichtingen niet nakomt, legt het UWV een loondoorbetalingsverplichting van maximaal 52 weken op.

Coronacrisis

Door de coronacrisis kunnen er situaties zijn dat de verplichtingen rond het RIV over die grens van 52 weken gaan. Het UWV heeft daarom een addendum op de Werkwijzer Poortwachter gepubliceerd. In dit addendum geeft het UWV aan dat het waar nodig maatwerk zal toepassen: ze houden dus bij de beoordeling rekening met de coronamaatregelen. Het UWV zal per geval beoordelen of er een plausibele reden is dat de re-integratie inspanningen niet verricht zijn. De uiteindelijke beoordeling vindt plaats na een bindend advies door de Landelijke Loonsanctie Commissie (LLC).

Wat moet u als werkgever doen?

Wat betekent dit voor u als werkgever? Indien er sprake is van termijnoverschrijding, moet u bij het indienen van het re-integratieverslag onderbouwd aangeven dat u als gevolg van de coronacrisis niet aan de verplichtingen van de WVP heeft kunnen voldoen. Op grond hiervan moet het UWV de plausibiliteit beoordelen en vaststellen of er voldoende argumenten zijn om een deugdelijke grond aan te nemen.

Meer informatie?

Meer informatie over de gevolgen van de coronacrisis voor de regels van de Wet Verbetering Poortwachter vindt u op de website van het UWV. Kijk ook gerust eens bij onze Veelgestelde vragen. Hier beantwoorden wij alle vragen voor werkgevers rondom het coronavirus.

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang eens per vier weken nieuws over subsidieregelingen, tips, en best-practises voor werkgevers in Noordoost-Brabant.