WSPNOB

Nieuws

Loonkostensubsidie en NOW-regeling: hoe zit dat precies?

Zoals u waarschijnlijk wel weet heeft de overheid de NOW-regeling in het leven geroepen. Dit is een tijdelijke subsidie voor werkgevers dat maximaal 90% van de loonkosten compenseert. Hierdoor kunnen vaste en flexibele werknemers toch worden doorbetaald. Bij werkgevers die loonkostensubsidie (LKS) ontvangen – omdat zij iemand met een ziekte of handicap in dienst hebben – ontstond de afgelopen weken onrust. Want hoe zit het met de verrekening van LKS met de NOW? In dit artikel leggen we uit hoe het zit.

Kamerbrief Staatssecretaris Van Ark

In eerste instantie werd het verplicht voor werkgevers die LKS ontvangen om toekenning van de NOW-regeling te melden aan de gemeente van wie zij de LKS ontvangen. Dit om dubbele financiering van loonkosten te voorkomen. Echter heeft Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid via een Kamerbrief laten weten dat de uitvoerbaarheid van deze verrekening van de subsidie op grond van de NOW met de LKS ‘moeilijk dan wel niet uitvoerbaar is’.

Dubbele financiering geaccepteerd

Omdat verrekening pas na enige tijd geschiedt, zou dit tot langdurige onzekerheid over het subsidiebedrag en tot extra administratieve rompslomp leiden. Van Ark geeft daarom aan dat hij geen verdere stappen zet om verrekening mogelijk te maken. Hiermee wordt dubbele financiering van loonkosten voor mensen met een arbeidsbeperking dus geaccepteerd. Zo wordt ook onrust voorkomen bij werkgevers die mensen uit de doelgroep banenafspraak in dienst hebben.

Meldplicht vervallen

Met andere woorden: de noodzaak voor een verplichting voor werkgevers die LKS ontvangen om de toekenning van subsidie op grond van de NOW te melden aan de gemeente van wie zij de LKS ontvangen, is vervallen. Meer weten? Op de website van de Rijksoverheid vindt u de Kamerbrief van Van Ark en de bijlage met de antwoorden op alle Kamervragen.

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang eens per vier weken nieuws over subsidieregelingen, tips, en best-practises voor werkgevers in Noordoost-Brabant.