WSPNOB

Nieuws

NOW en openbaarmaking gegevens: dit is hoe het zit

Heeft u de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) aangevraagd? Dan stemt u in met de openbaarmaking van een aantal bedrijfsgegevens. In dit artikel leggen we aan u uit hoe dit zit.

Wet openbaarheid van bestuur

De NOW is een subsidie. De overheid betracht bij de besteding van publiek geld zoveel mogelijk transparantie. Dat heeft te maken met de Wob: de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob maakt het mogelijk om alle informatie van overheidsorganen op te vragen. Als u subsidie aanvraagt bij een overheidsinstantie, bijvoorbeeld de NOW, kan het dus zijn dat gegevens van uw bedrijf onderdeel zijn van de opgevraagde informatie.

Welke gegevens worden openbaar gemaakt?

Om het openbaar maken van bedrijfs- en concurrentiegevoelige informatie over omzetverlies te voorkomen, wordt alleen de naam en het adres van het bedrijf, het door de aanvrager ontvangen voorschot en het vastgestelde subsidiebedrag openbaar gemaakt. Zo wordt een eventuele benadeling door openbaarheid van informatie van deze bedrijven zo veel mogelijk voorkomen.

Hoe worden de gegevens openbaar gemaakt?

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het UWV verzocht om een volledige lijst met de namen van de subsidieaanvragers waaraan een voorschot is verstrekt, de hoogte van de verstrekte voorschotten en de vastgestelde subsidiebedragen openbaar te maken en op de UWV-website te publiceren. Dit is 9 juni bekendgemaakt met een publicatie in de Staatscourant. Naar verwachting worden de gegevens niet eerder dan 23 juni gepubliceerd. Wij raden u aan de website van het UWV in de gaten te houden voor meer informatie.


Heeft u een vraag over subsidies? Werving en selectie? Het opleiden van uw personeel? De coronamaatregelen van de overheid? Of wilt u gewoon even sparren? Met welk personele vraagstuk u ook zit: een deskundige accountmanager helpt u in een persoonlijk gesprek verder. De telefonische helpdesk van het WSP is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur via het telefoonnummer 085-1304062.

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang eens per vier weken nieuws over subsidieregelingen, tips, en best-practises voor werkgevers in Noordoost-Brabant.