WSPNOB

Nieuws

Aanvulling berichtgeving over tijdelijke NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud)

Vorige week presenteerde minister Koolmees van SZW tijdens een persconferentie de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Dit is een regeling die UWV gaat uitvoeren om werkgevers te ondersteunen die door de coronacrisis financieel worden getroffen.

De NOW is een tijdelijke subsidie voor loonkosten en compenseert werkgevers gedurende drie maanden (met mogelijkheid tot verlenging) tot 90% van de loonkosten. De werkgever betaalt het loon voor 100% door aan de werknemer.

Procedure bij UWV

U kunt de aanvraag nog niet indienen. Er wordt hard aan gewerkt om hier zo snel mogelijk verandering in te brengen. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Deze voorwaarden worden in de regeling genoemd:

  • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
  • De aanvrager verwacht ten minste 20% omzetverlies.
  • De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
  • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Hoogte tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Dit werkt als volgt:

  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

 Voor welke werknemers geldt het?

De nieuwe regeling biedt een tegemoetkoming in de loonkosten van vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Werkgevers kunnen dus ook werknemers met flexibele contracten met behulp van de tegemoetkoming in de loonkosten in dienst houden. Ook uitzendbureaus kunnen voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een aanvraag indienen.

 Een voorschot verkrijgen is mogelijk

UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) verstrekken. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt achteraf een correctie plaats als er een daling van de loonsom heeft plaatsgevonden. Houd dus eventueel rekening met een eventuele terugvordering (of nabetaling).

Wat te doen met reeds ingediende WTV-aanvragen?

Alle werkgevers die al een aanvraag ingediend hebben voor WTV bij het ministerie, hebben van het ministerie een mail ontvangen over wat de nieuwe regeling voor hen gaat betekenen.

  • Werkgevers die al een vergunning hebben ontvangen moeten gebruik maken van de eerste vergunning van 6 weken en komen daarna pas in aanmerking voor de nieuwe regeling
  • Alle reeds ingediende verzoeken voor de Regeling Werktijdverkorting worden automatisch omgezet naar de nieuwe Regeling. Wijziging of aanvulling is eveneens mogelijk en aanvulling zal nodig zijn.
  • De datum van de WTV-aanvraag is niet van invloed op de hoogte van de te ontvangen tegemoetkoming.

Bron: UWV

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang eens per vier weken nieuws over subsidieregelingen, tips, en best-practises voor werkgevers in Noordoost-Brabant.