WSPNOB

Nieuws

Overwerk door coronavirus? Tijdelijk lage WW-premie in bepaalde sectoren!

In de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) is vastgesteld dat werkgevers voor vaste werknemers die meer dan 30% hebben overgewerkt, met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen. Deze bepaling leidt nu tot onbedoelde effecten in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg of supermarkten). Het kabinet is bereid dit tijdelijk aan te passen en werkt een regeling uit. De regeling zal tijdelijk zijn en gaan gelden voor dit kalenderjaar.

Bron: belastingdienst.nl

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang eens per vier weken nieuws over subsidieregelingen, tips, en best-practises voor werkgevers in Noordoost-Brabant.