WSPNOB

Nieuws

Schaderegeling voor ondernemers die getroffen zijn door coronarellen

Glas, kapot, schade

Twee weken geleden zijn meerdere Nederlandse steden geteisterd door ernstige rellen, waaronder ook ‘s-Hertogenbosch. Deze rellen hebben schade veroorzaakt aan winkels en bedrijven. Om deze ondernemers tegemoet te komen, komt Minister Grappenhuis van Justitie en Veiligheid met een financiële regeling. Getroffen ondernemers kunnen zo schade van de coronarellen verhalen die zij niet vergoed krijgen van hun verzekering.

Regeling bedrijvenschade coronarellen

De zogenoemde regeling bedrijvenschade coronarellen is gericht op ondernemers die als gevolg van de rellen schade hebben geleden aan hun winkel of bedrijfspand, hun goederen/voorraad en/of hun inventaris. Uitgangspunt is dat er eerst gekeken moet worden welke schade verhaald kan worden op de verzekeraar. Als er daarna nog schade resteert die niet op andere wijze wordt vergoed, kan een beroep worden gedaan op de regeling. Samenvattend is de regeling voor:

  • Ondernemers die verzekerd zijn, maar onvoldoende dekking hebben en daardoor niet het hele bedrag aan schade vergoed krijgen;
  • Ondernemers die verzekerd zijn, maar eigen risico hebben op hun polis;
  • Ondernemers die niet verzekerd zijn voor de opgelopen schade.

Schaderegeling coronarellen aanvragen

Ondernemers kunnen terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemers Nederland (RVO) voor vragen over de regeling. Het loket is bereikbaar via de website van RVO en telefonisch via 088-0422500. Het formulier waarmee ondernemers de regeling kunnen aanvragen zal zo snel mogelijk beschikbaar komen op de website van RVO.


Heeft u een vraag over werving en selectie? Het opleiden van uw personeel? Subsidies? De coronamaatregelen van de overheid? Of wilt u gewoon even sparren? Met welk personele vraagstuk u ook zit: een deskundige accountmanager helpt u in een persoonlijk gesprek verder. De telefonische helpdesk van het WSP is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur via het telefoonnummer 085-1304062.

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

    Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang eens per vier weken nieuws over subsidieregelingen, tips, en best-practises voor werkgevers in Noordoost-Brabant.