WSPNOB

Meet & greet COA – gemeenten

18 september waren ongeveer 35 klant- en casemanagers van gemeenten en COA actief aan de slag tijdens de Meet en Greet in het stadhuis in Eindhoven. Georganiseerd door de regiocoördinatoren van Divosa in de arbeidsmarktregio’s ZO-Brabant, NO-Brabant en Helmond de Peel en COA regio Zuid. Doel van de bijeenkomst was – mede met het oog op de verwachte nieuwe wetgeving – ervaringen te delen en ideeën te verzamelen om de samenwerking tussen COA en gemeenten te verbeteren. Het is immers de bedoeling dat de begeleiding van asielzoekers en vergunninghouders tussen COA en gemeenten zo naadloos mogelijk gaat aansluiten. We gaan in de regio’s met het COA verdere verbeterslagen maken.

Hieronder leest u samengevat de bevindingen. Voor meer informatie over deze Meet & Greet kunt u het complete verslag hier lezen.

Vraag: graag ontvang ik de actuele gegevens van de medewerkers (eerste en tweede) die in de gemeente geautoriseerd zijn om het programma TVS te gebruiken (naam, mailadres en telefoonnummer s.v.p.). Dit kun je mailen naar mras@ibn.nl

Informatieoverdracht, hoe en wat
-Meer aandacht voor het informeren van de vergunninghouder (Participatiewet).
-De nadruk ligt teveel op de Wet Inburgering.
-De informatie in het klantprofiel is onvolledig en regelmatig onduidelijk.
-Informatie/brief verstrekken over het netwerk waar de vergunninghouder mee te maken krijgt.
-Verdiepende vragen stellen over werk, TVS hiermee vullen of overdragen.
-Het begint bij de ‘landelijke lijst’ gemeentelijke TVS-contactpersonen, deze updaten en bijhouden.

Voorbereiding van de vergunninghouder op plaatsing in de gemeente
-Meer initiatief vanuit de gemeente om voor goed verwachtingen management te kunnen zorgen.
-Oudkomers inschakelen die voor ‘een brug’ kunnen zorgen in de communicatie (wel voorbereiden).
-Traject aanbieden waarin in 12 weken het wonen en werken in Nederland behandeld wordt.
-Meer verbinding, afstemming en uniformiteit (zorgen voor dezelfde visie en afstemming).

Rol en belang Participatiewet en Wet Inburgering
-Gemeenten moeten weer meer de regie pakken. Hoe en met welke partijen naar welke doelen.
-Investeren in de complexiteit, diversiteit en wetgeving, dit vereist competenties.
-Inburgeringslessen meer in de avond organiseren om participatie overdag mogelijk te maken.
-De belangrijkste rechten en plichten eerder en vaker toelichten
-Meer afstemming tussen consulenten werk en inkomen.
-Communicatie: de taal, brieven zijn voor vergunninghouders moeilijk tot niet te lezen/begrijpen.
-Meer verplichtend karakter Voorinburgering in het AZC.

Hoe vinden we elkaar, maken we het praktisch?
-Contactgegevens uitwisselen.
-Zoveel als mogelijk persoonlijk contact, indien niet mogelijk/passend telefonisch.
-Werkbezoeken organiseren om een beter beeld van elkaar te krijgen.
-Werken volgens het principe: ‘gewoon doen’.
-Taken en specialisaties bij een medewerker neerleggen (bijvoorbeeld huisvesting en inburgering).

Voorinburgering op het AZC en samenwerking met andere partners
-COA biedt een programma aan (o.a. NT2, KNM), maar ook allerlei projecten en dagbesteding.
-Gemeenten hebben het idee dat vergunninghouders veelal al ‘op weg zijn’ qua inburgering.
-Verschillen bij gemeenten maken het moeilijker, streven naar zoveel mogelijk een visie.
-Er zijn (te)veel verschillende partijen, hierdoor wordt het onoverzichtelijk en inefficiënt.
-Werkgevers betrekken.

Er is reeds een basisstructuur informatiedeling door COA (zie bovenstaande afbeelding en bijlagen).

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang eens per vier weken nieuws over subsidieregelingen, tips, en best-practises voor werkgevers in Noordoost-Brabant.