WSPNOB

Nieuws

9 belangrijke wetswijzigingen voor werkgevers en ondernemers in 2021

We zijn het nieuwe jaar gestart en dat betekent dat er een hele rits wetswijzigingen zijn ingegaan. Welke wetswijzigingen zijn van belang voor u als werkgever of ondernemer? We hebben de 9 belangrijkste veranderingen op een rij gezet.

1. Compensatie van transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Werkgevers met minder dan 25 werknemers kunnen vanaf nu compensatie aanvragen voor een betaalde transitievergoeding wanneer zij hun bedrijfsactiviteiten moeten beëindigen door pensionering. De compensatie moet binnen een bepaalde termijn worden aangevraagd en is alleen mogelijk voor transitievergoedingen die zijn betaald vanaf 1 januari 2021.

2. Adequate pensioenregeling voor payrollwerknemers

Sinds 1 januari dit jaar bouwen payrollwerknemers geen pensioen meer op bij de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) die vorig jaar in werking trad, is namelijk vastgesteld dat payrollmedewerkers recht hebben op een adequaat pensioen. Werkgevers zijn wettelijk verplicht om het pensioen van hun payrollmedewerkers te regelen. Nu werknemers geen pensioen meer opbouwen bij StiPP, moeten werkgevers dit vanaf nu dus regelen bij een andere pensioenuitvoerder.

3. Minimumloon omhoog

Het minimumloon is per 1 januari met 0,29% gestegen ten opzichte van de tweede helft van 2020. Bekijk hoeveel het minimumloon nu bedraagt.

4. Vrije ruimte WKR verlaagd

U mag jaarlijks een deel van de loonsom onbelast aan uw werknemers besteden. Dit wordt geregeld in de vrije ruimte in de WKR. Het percentage en de maximale loonsom die de vrije ruimte bepalen worden jaarlijks bijgesteld. Het percentage vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) is in 2021 verlaagd van 1,2% naar 1,18%. De middelen die als gevolg van deze verlaging van de vrije ruimte vrijkomen, worden aangewend ter dekking van de voorgestelde verruiming van de gerichte vrijstelling voor scholingskosten. 

5. Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Er zijn ook een aantal wijzigingen die zijn voortgevloeid uit het pensioenakkoord:

  • Wet bedrag ineens: werknemers die met pensioen gaan mogen tot 10 procent van hun opgebouwde pensioen op de ingangsdatum van hun pensioen opnemen.
  • RVU: er komt een gedeeltelijke vrijstelling van de RVU-heffing .
  • Verlofsparen: de mogelijkheden rond verlofsparen worden uitgebreid, zodat duurzame inzetbaarheid meer kansen krijgt.

 6. NOW3

Verwacht u als werkgever door de coronacrisis minimaal 20% omzet te verliezen? Dan kunt u vanaf 15 februari met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot deel van uw loonkosten vergoed krijgen. Dit is het derde steun- en herstelpakket sinds de coronacrisis. Let op, want per april 2021 heeft u alleen recht op de NOW-regeling bij een omzetverlies van minimaal 30%.

Wilt u meer informatie over de NOW3-regeling of een aanvraag indienen? Ga dan naar de website van Rijksoverheid.

7. Handhaving van Wet DBA waarschijnlijk opnieuw uitgesteld

De wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) vervangt sinds 2016 de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). De wet DBA is er om zzp’ers en hun opdrachtgevers duidelijkheid te geven over de arbeidsrelatie die ze met elkaar aangaan. Helaas heeft de wet DBA niet de duidelijkheid gebracht die er van verwacht werd.

Het kabinet had aangekondigd om de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) per 1 januari te handhaven. Dit is nu opnieuw uitgesteld. De wet is en blijft van kracht, maar de handhaving van deze wet wordt pas per 1 oktober 2021 van kracht. Ondertussen wordt gewerkt aan nieuwe regelgeving. De oorzaak van het uitstel ligt bij de Belastingdienst die momenteel te druk is door de coronacrisis.

8. Zelfstandigenaftrek

Zelfstandigen kunnen vanaf dit jaar stapsgewijs steeds minder belasting aftrekken. Het bedrag van €7.030,- wordt langzaam verlaagd tot €3.240,- in 2036. Dit jaar profiteren zelfstandigen nog wel van hogere heffingskortingen en een lager basistarief in de inkomstenbelasting.

9. Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet is een nieuwe wet die per 1 januari 2021 is ingegaan. De wet zorgt ervoor dat de berekening van de beslagvrije voet betrouwbaarder wordt. Het proces van beslaglegging wordt zo ingericht dat beslagleggende partijen beter op de hoogte zijn van elkaars beslagen. Iemand hoeft nu zelf geen gegevens meer te verstrekken om de beslagvrije voet te bepalen. Deze worden opgehaald uit bestaande registraties, zoals de leefsituatie en het inkomen van de persoon in kwestie en de eventuele partner.

Naast bovengenoemde wetswijzigingen zitten er al een aantal wijzigingen in de pijplijn voor komend jaar. Wilt u op de hoogte blijven van wetswijzigingen op het gebied van HR? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Onze accountmanagers

Jacqueline Musters

jmusters@wsd-groep.nl

0411-650111

Gerrit Timmerman

gtimmerman@ibn.nl

06-18308528

Esther van den Boomen

esther.vandenboomen@uwv.nl

06-21142045

Jeroen van der Harst

jeroen.vanderharst@uwv.nl

06-11584532

Evelijne van den Langenberg

evelijne.lanenberg@uwv.nl

06-29359053

Marcel van Ras

mras@ibn.nl

06-18308425

Marten Hubregtse

m.hubregtse@oss.nl

06-46866699

Corina Kersten

ckersten@ibn.nl

06-18308423

Yvonne van Laarhoven

y.van.laarhoven@vught.nl

06-51594176

Annelies Heijboer-Los

a.los@s-hertogenbosch.nl

06-11924750

Marlon Derks van de Ven

marlon.derks@uwv.nl

06-46810235

Caroline Schemering Reelfs

c.schemering@s-hertogenbosch.nl

06-53842258

Dimphy van der Zanden

dimphy.vanderzanden@cgm.nl

06-57146749

Marcel van Drunen

mdrunen@ibn.nl

06-18308711

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

    Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang eens per vier weken nieuws over subsidieregelingen, tips, en best-practises voor werkgevers in Noordoost-Brabant.