Barometer Culturele Diversiteit beschikbaar voor werkgevers

Sinds 1 juli is de Barometer Culturele Diversiteit in het leven geroepen. Hiermee kunnen werkgevers inzicht krijgen in de culturele diversiteit van hun organisatie. De Barometer is beschikbaar voor alle organisaties met meer dan 250 medewerkers.

Centraal Bureau voor de Statistiek

Organisaties die in aanmerking komen voor de barometer kunnen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vragen om een geanonimiseerde versie van hun personeelsbestand te bekijken. Het CBS analyseert dit bestand en stuurt statistieken over de culturele diversiteit binnen de organisatie terug. De Barometer Culturele Diversiteit geeft inzicht in het aandeel werknemers met en zonder (niet-)westerse migratieachtergrond binnen een organisatie. Die informatie kan worden uitgesplitst naar reeds bekende subgroepen van de personeelsadministratie zoals functiegroep of aantal jaren in dienst.

Gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Met behulp van de Barometer Culturele Diversiteit worden organisaties geholpen om diversiteitsbeleid te voeren dat op feiten is gebaseerd. Het kabinet hoopt dat de Barometer bijdraagt aan gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen. Organisaties kunnen vrijwillig en tegen kostprijs via het CBS gebruikmaken van de Barometer.

Aanvragen via het CBS

Heb je interesse in de Barometer Culturele Diversiteit? U kunt uw interesse tonen via de website van het CBS. Het CBS houdt de komende maanden een wachtlijst bij en bouwt de capaciteit op. Ze streven ernaar om vanaf het tweede kwartaal van 2021 ieder kwartaal de dan lopende aanvragen te verwerken. Meer informatie vindt u hier.

Vouchers voor inclusief ondernemen

Maar hoe zit het met de investeringen in diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer tijdens de coronacrisis? Als het financieel tegenzit, stoppen veel bedrijven daarmee, meldde dagblad Trouw onlangs. Bedrijven denken blijkbaar te moeten kiezen tussen winst en diversiteit. Maar juist met een divers personeelsbestand valt veel winst te behalen. Om ondernemers – in deze tijd én daarna – tegemoet te komen in hun stap naar inclusief zakendoen, biedt Talentvol een voucher aan ter waarde van €2.000. Meer info of weten of je in aanmerking komt? Kijk dan even hier.

 


Heb je een vraag over werving en selectie? Het opleiden van personeel? Subsidies? Sociaal ondernemen? Of wil je gewoon even sparren? Met welk personele vraagstuk je ook zit: een deskundige accountmanager van het WSP helpt je in een persoonlijk gesprek verder. Onze helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur via het telefoonnummer 085-1304062.

Neem contact op

Top