CBS bevestigt: nog altijd een loonkloof tussen mannen en vrouwen

Anno 2022 kan het eigenlijk niet bestaan – zou je denken – dat er een loonkloof tussen de werkende mannen en vrouwen is. Uit onderzoek van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) blijkt echter dat er wel degelijk een loonkloof meetbaar is. Daarnaast is deze loonkloof niet sterk afgenomen in de afgelopen jaren, wat toch zorgwekkend is.

 

Gemiddelde uurloon lager bij vrouwen

Uit het onderzoek, waarin de jaren 2018 en 2020 met elkaar werden vergeleken, bleek dat het gemiddelde uurloon lager ligt bij vrouwen. Het verschil is bij de overheid het kleinst: vrouwen verdienen hier 3 procent minder dan mannen in de vergelijking naar achtergrond in leeftijd, ervaring en opleiding. In het bedrijfsleven loopt het verschil op tot wel 19 procent (!), gecorrigeerd naar achtergrond blijft het verschil maar 6 procent.

 

Leidinggevende vrouwen hebben loontechnisch de grootste achterstand

In het onderzoek is duidelijk te zien dat er in de afgelopen jaren weinig verandering is met betrekking tot de loonkloof tussen man en vrouw. Ook onder leidinggevenden in het bedrijfsleven is een opmerkelijk loonverschil. Het verschil is van 7 euro per uur in 2008 gedaald naar 6 euro per uur in 2020. Nihil, is te zeggen. Omgerekend is dit een loonverschil bij leidinggevenden van bijna 20 procent tussen man en vrouw.

 

Tijdelijk contract levert vrouwen meer op

Tot slot heeft het CBS onderzocht hoe de loonverschillen zich verhouden tot contractsoorten. De kleinste verschillen zijn terug te zien bij tijdelijke contracten. In deze gevallen is het loonverschil bij overheid én het bedrijfsleven dus het kleinst.

 

Inclusiviteit en gelijkwaardig loon

Als werkgever is loonbepaling een belangrijk onderwerp. Je wilt je werknemers natuurlijk op een eerlijke manier belonen voor hun werk. Streef jij naar inclusiviteit en gelijkwaardigheid binnen je organisatie? Kijk dan ook eens naar de loonkloof binnen jouw bedrijf. Tijd om te overwegen hoe jij het als organisatie doet: behandel je je werknemers gelijkwaardig?

Voor meer informatie of advies over inclusiviteit binnen jouw organisatie: neem gerust contact met ons op. Onze adviseurs staan voor je klaar.

Neem contact op via de helpdesk

Top