De no-riskpolis en corona: hoe zit het precies?

Bij personeel met een no-risk indicatie is het extra belangrijk om ziekteverzuim goed te registreren en verwerken. Veel werkgevers spelen met vragen over verzuim tijdens corona in combinatie met de no-riskpolis. Want wanneer registreer je iets als verzuim? In dit artikel gaan we dieper in op deze vraag.

Wat is een no-riskpolis?

De no-riskpolis is een regeling die voor je geldt als je een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. Het is een looncompensatie-regeling, waarbij je aanspraak kunt maken op de no-risk polis wanneer de betreffende werknemer ziek wordt. De polis compenseert 70% tot 100% van het dagloon dat je als werkgever moet doorbetalen bij ziekte van jouw medewerker.

Verzuim op tijd registreren

Het is bij een werknemer met een no-riskpolis heel erg belangrijk om het ziekteverzuim goed te registreren, omdat er financieel veel vanaf kan hangen. Zo kun je kans maken op een boete of looncompensatie mislopen als je dit niet op tijd doet. Daarnaast is het tijdig registreren van no-risk bij uw werknemers en het controleren van uitbetalingen ook essentieel als u optimaal gebruik wilt maken van de no-riskpolis.

Voorbeeldsituaties

In deze periode is ziekteverzuim een woord dat bij veel werkgevers bekend in de oren klinkt. Echter heerst er onder werkgevers met werknemers met een no-riskpolis in dienst wat onduidelijkheid. Wanneer registreer je iets als verzuim? Hieronder illustreren we twee situaties die voor verwarring kunnen zorgen. In beide gevallen geldt dat de medewerker zijn of haar werkzaamheden enkel op locatie en dus niet thuis uit kan voeren.

Situatie 1: Een familielid van uw werknemer is ziek
Een familielid binnen het huishouden van uw medewerker die onder de no-riskpolis valt, is ziek. Jouw medewerker moet zelf ook thuisblijven, en kan zijn of haar normale werkzaamheden daardoor niet verrichten. Kun je dit als ziekmelding zien en mag er een wachtdag voor in worden gehouden? Het antwoord is nee. Deze situatie valt niet onder ‘loon bij ziekte’. Als een medewerker geen werk kan uitvoeren als gevolg van de RIVM-voorschriften of voorschriften vanuit de werkgever, dan loopt de werkgever hier 100% risico. In deze situatie dient de werkgever 100% van het loon van de medewerker te betalen.

Je kunt jouw medewerker wel verplichten om thuis andere werkzaamheden uit te voeren. Dit mag jouw medewerker niet zomaar weigeren. Een andere optie is dat uw medewerker de dagen als vakantiedagen opneemt. Dit kun je als werkgever niet verplichten aan jouw medewerker, maar in goed overleg staat hij of zij er wellicht voor open.

Situatie 2: Uw medewerker heeft zelf lichte gezondheidsklachten
Jouw medewerker valt binnen de no-risk doelgroep en heeft lichte verkoudheidsklachten. Hij of zij moet hierdoor thuisblijven. Dit valt dan wél weer onder een normale ziekmelding. In deze situatie kun je dus ook de no-riskpolis aanspreken. Als werkgever heb je hier de mogelijkheid om één wachtdag in te houden. Let wel op, dit kan alleen als het schriftelijk met jouw medewerker is overeengekomen.

Hulp nodig?

Het UWV heeft speciaal voor vragen rondom corona en de no-riskpolis extra mensen ingezet. Via het werkgeversportaal kunt aan uw accountmanager vragen stellen over het wel of niet ziekmelden van medewerkers rondom corona.

 


Heb je een vraag over werving en selectie? Het opleiden van personeel? Subsidies? Sociaal ondernemen? Of wil je gewoon even sparren? Met welk personele vraagstuk je ook zit: een deskundige accountmanager van het WSP helpt je in een persoonlijk gesprek verder. Onze helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur via het telefoonnummer 085-1304062.

Neem contact op

Top