WSPNOB

Nieuws

De transitievergoeding: wanneer moet u deze als werkgever betalen?

Gaat een werknemer bij u uit dienst? Dan heeft hij of zij in veel gevallen recht op een transitievergoeding. Maar, in sommige gevallen heeft de werknemer juist geen recht op deze vergoeding. Hoe zit dat precies? Wij zetten voor u op een rij wanneer u wel en niet een transitievergoeding hoeft te betalen.

Wel transitievergoeding betalen

Ontslag op initiatief van de werkgever
Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding als het ontslag op initiatief van de werkgever plaatsvindt. Een werkgever beëindigt het arbeidscontract bijvoorbeeld door deze op te zeggen of te ontbinden. Ook bij het niet verlengen van een tijdelijk contract heeft de werknemer recht op een transitievergoeding.

Ernstig verwijtbaar gedrag van werkgever
In sommige gevallen hebben werknemers ook recht op zo’n vergoeding als ze zelf ontslag nemen. Dat geldt als de werkgever ‘ernstig verwijtbaar handelde’ of ‘ernstig verwijtbaar nalatig’ was. Hier vallen bijvoorbeeld discriminatie, seksuele intimidatie en het niet nakomen van re-integratieverplichtingen onder. Bij ernstige verwijtbaarheid van de werkgever moet soms zelfs een aanvullende vergoeding bovenop de transitievergoeding worden betaald.

Geen transitievergoeding betalen

Wederzijds goedvinden
Is het arbeidscontract van uw werknemer beëindigd met wederzijds goedvinden? Met andere woorden: ging uw werknemer akkoord met het ontslag? Dan heeft uw werknemer geen recht op een transitievergoeding.

Ernstig verwijtbaar gedrag van werknemer
Een werknemer die ernstig verwijtbaar gedrag vertoond heeft geen recht op een transitievergoeding. Denk aan een werknemer die zich schuldig maakt aan diefstal, veelvuldig en zonder reden te laat komt of de re-integratieverplichtingen schendt.

AOW-leeftijd
Gaat uw werknemer met pensioen? Een transitievergoeding is niet nodig als u een werknemer ontslaat omdat deze de AOW-gerechtigde of andere pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Jonger dan 18 jaar
Een transitievergoeding is niet verplicht als de ontslagen werknemer nog geen achttien jaar is en wekelijks gemiddeld maximaal twaalf uur werkte.

Faillissement of schulden
Een werkgever is niet verplicht om transitievergoedingen te betalen als zijn bedrijf failliet gaat of in de schuldsanering komt. Hetzelfde geldt als de rechtbank de werkgever uitstel van betaling heeft verleend.

Nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst
Als uw werknemer voor het einde van de tijdelijke arbeidsovereenkomst een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst heeft gekregen, hoeft u geen transitievergoeding te betalen. Dat nieuwe contract moet dan wel binnen zes maanden ingaan. Hetzelfde geldt als u een werknemer een gelijkwaardig contract aanbiedt, voordat zijn tijdelijke contract afloopt of als u aanbiedt zijn tijdelijk contract te verlengen voordat het eindigt. Het maakt in dat laatste geval niet uit of de werknemer het aanbod accepteert.

Afwijkende afspraken volgens CAO
Als er in de CAO een voorziening voor de werknemers is opgenomen die gelijkwaardig is aan de transitievergoeding, bent u als werkgever de transitievergoeding niet verschuldigd. Soms bestaat er op grond van de cao recht op een voorziening die bijdraagt aan het beperken van werkloosheid, op een redelijke financiële vergoeding, of op een combinatie daarvan. In dat geval hoeft u dus geen transitievergoeding te betalen.

Transitievergoeding en corona

Heeft de coronacrisis nog effect op het al dan niet betalen van transitievergoedingen? Werknemers hebben bij ontslag nog steeds recht op een transitievergoeding, ook tijdens de coronacrisis. Toch kunnen er ook hier uitzonderingen zijn. Zoals hierboven beschreven hoeft een werkgever bij faillissement of schuldsanering geen transitievergoeding te betalen. Ook kan het zijn dat er in een cao staat dat bij bedrijfseconomische redenen voor het ontslag kan worden afgeweken van de transitievergoeding. In de cao moet dan wel een voorziening zijn opgenomen die bijdraagt aan het beperken van de werkloosheid of er moet sprake zijn van een andere redelijke financiële vergoeding, of een voorziening die bestaat uit een combinatie van beide.


Heeft u een vraag over werving en selectie? Het opleiden van uw personeel? Subsidies? De coronamaatregelen van de overheid? Of wilt u gewoon even sparren? Met welk personele vraagstuk u ook zit: een deskundige accountmanager helpt u in een persoonlijk gesprek verder. De telefonische helpdesk van het WSP is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur via het telefoonnummer 085-1304062.

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang eens per vier weken nieuws over subsidieregelingen, tips, en best-practises voor werkgevers in Noordoost-Brabant.