Deze wetswijzigingen treden in 2023 in werking

Het nieuwe jaar is van start. Tijd om te zorgen dat je als werkgever of HR-manager op de hoogte bent van nieuwe wetten voor je werknemers en je bedrijf. Met dit artikel bereid jij je voor en ben je op de hoogte van nieuwe wetten, veranderingen rondom vergoedingen en aanpassingen in subsidies en regelingen vanuit de overheid. Lees snel verder.

 

In het kort:

  1. Verplichting voor grote bedrijven een verplichte rapportage over diversiteit in bestuur of management.
  2. Een stijging van minimumloon en verschillende vergoedingen gaan omhoog.
  3. Een aantal veranderingen rondom regelingen en subsidies komen eraan.

 

Verplichte rapportages diversiteit

Het thema diversiteit is ook in 2023 belangrijk. Het thema krijgt een belangrijke rol in organisaties, zelfs met verplichtingen om na te leven. Per 1 januari treedt de rapportageverplichting over genderdiversiteit binnen bedrijven in werking. De verplichting heeft als doel om de verhouding tussen mannen en vrouwen in de (sub-)top in evenwicht te brengen. Dat betekent dat de (sub)top niet uit minder dan 30 procent mannen of 30 procent vrouwen mag bestaan. De bedrijven dienen ook een plan van aanpak te maken om te komen tot een evenwichtige verdeling in het bestuur of management van de organisatie.

 

Wat betekent het voor jou?

De verplichting geldt alleen voor beursgenoteerde bedrijven of voor een vennootschap met meer dan 250 werknemers en een omzet van 40 miljoen euro per jaar. De verplichting bestaat uit een jaarlijkse rapportage aan de Sociaal-Economische Raad (SER). De SER maakt deze doelen en cijfers eens per jaar openbaar, ook de maatregelen die de bedrijven nemen worden vrijgegeven.

 

Stijging van loon en vergoedingen

In het nieuwe jaar zien we een stijging in lonen en vergoedingen, die verhoging is vanuit de overheid verplicht. Zo stijgt het minimumloon met 10,15 procent. Het minimumloon wordt gebaseerd op leeftijd van de werknemer, zo gaat – ongeacht de leeftijd – het uurloon van de werknemer erop vooruit. Hier lees je alles over het minimumloon.

De onbelaste reiskostenvergoeding is ook verhoogd. De werkgever mag deze vergoeding vanaf 1 januari 2023 verhogen naar 0,21 euro per kilometer (dit was 0,19 euro per kilometer). De overheid wil met deze stijging de reizende werknemer tegemoetkomen; de brandstofkosten zijn namelijk flink gestegen in de afgelopen jaren.

Nog een werknemersvergoeding stijgt, namelijk de thuiswerkvergoeding. Er is een fiscale vrijstelling waarmee de werkgever de thuiswerker een compensatie voor de gemaakte kosten kan uitkeren. Dit is een verhoging van €2 per dag naar €2,13.

 

Regelingen en subsidies

Naast veranderingen rondom lonen en vergoedingen en de introductie van een genderdiversiteitsdoelstelling, ondergaan ook een aantal subsidies wijzigingen.


WKR gaat omhoog

De werkkostenregeling (WKR) stijgt van 1,7 naar 3 procent voor de eerste 400.000 euro van de loonsom van al je medewerkers. Dit is een vrije ruimte om te investeren in werknemers en faciliteiten: denk aan kerstpakketten, coaching en andere vormen van kosten die je maakt voor personeel en bedrijfsvoering.

 

SLIM-regeling mkb

In 2023 is de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb ondernemingen (afgekort SLIM regeling) nog steeds beschikbaar voor werkgevers. Deze subsidie is verhoogd met 7,5 miljoen euro, het totaal komt op 16,5 miljoen euro. Een handige regeling om tegen lage kosten te investeren in de kennis en kunde van je personeel. Lees hoe de SLIM regeling voor je bedrijf kan werken.

 

Wil je meer weten over subsidies voor werkgevers, regelgeving rondom personeel of andere HR ? Neem contact op met de helpdesk voor advies op maat. We helpen je graag!

Neem contact op 

Top