Deze wetten en regels veranderen voor het mkb (in en na augustus)

Ben jij ondernemer in het mkb? Dan komen er weer veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving aan. Eerder las je de wetswijzigingen in juli, nu informeren we je over de wijzigingen vanaf augustus of geplande wetten later dit jaar. Let op: nog niet alle data staan definitief vast.

 

De wijzigingen: een opsomming

Allereerst sommen we voor je op welke veranderingen het mkb – in hoofdlijnen – te wachten staat:

  • Mogelijkheid tot het digitaal oprichten van een BV
  • Verplichting van heldere arbeidsvoorwaarden
  • Nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof
  • Afschermen van bezoekadres in Handelsregister bij dreiging
  • Wet kwaliteitsborging voor de bouw
  • Snellere toetsing dankzij nieuwe Omgevingswet

Hieronder vind je een toelichting per wetswijziging.

 

1.    Mogelijkheid tot het digitaal oprichten van een BV

Met een notariële akte kan je vanaf augustus ook online een besloten vennootschap (BV) oprichten. Het is dan dus niet meer nodig om fysiek bij een notaris langs te gaan. Identificatie vindt plaats met een digitaal identificatiemiddel en je ondertekent met een digitale handtekening.

 

2.    Verplichting van heldere arbeidsvoorwaarden

Deze wet moet bijdragen aan duidelijke en voorspelbare arbeidsvoorwaarden voor – met name – oproepkrachten. Per 1 augustus ben je bij start van het dienstverband verplicht om werknemers schriftelijk te informeren over duur en voorwaarden van de proeftijd, vakantie- en verlofregelingen, de plaats van werkzaamheden, (mogelijk) recht op opleiding, hoe het salaris is opgebouwd en hoe de arbeidsovereenkomst wordt onttrokken. Kortom: je moet helderheid bieden over de arbeidsvoorwaarden. Ook verplichte opleidingen (vanuit de CAO) moet je als werkgever vergoeden. De werknemer moet de opleiding betaald en tijdens werktijd te mogen volgen.

Onder deze wet valt ook de vrijheid voor werknemers om voor andere werkgevers te werken. Je mag een werknemer niet verbieden om elders te werken, alleen als er sprake is van belangenconflicten of ter bescherming van bedrijfsinformatie. Wil je meer lezen over deze nieuwe verplichting voor werkgevers? Ga naar dit artikel.

 

3.    Nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof

Op dit moment krijgen werknemers in Nederland hun ouderschapsverlofuren niet uitbetaald. Dit verandert door een nieuwe Europese richtlijn die voorziet in 2 maanden betaald ouderschapsverlof. De nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof gaat in op 2 augustus 2022. Allebei de ouders van een kind kunnen vanaf dan minimaal één en maximaal negen weken betaald ouderschapsverlof opnemen. De werknemer hoeft niet alle betaalde verlofweken achter elkaar op te nemen, dit mag ook verspreid worden over verschillende periodes. Lees alle informatie over de nieuwe regelgeving op de website van Rijksoverheid.

 

4.    Afschermen van bezoekadres Handelsregister bij dreiging

In het handelsregister is bij ieder bedrijf een bezoekadres inzichtelijk. Maar vanaf nu bestaat de optie om het bezoekadres te laten afschermen, bijvoorbeeld als een bewoner of medebewoner mogelijk bedreigd wordt. Wanneer kan dit?

  • In geval van een concrete dreiging, zoals uitingen van agressie of stalking. Deze afscherming geldt ook als het betreffende adres geen woonadres is.
  • Voor mensen die blootstaan aan waarschijnlijke dreiging, door bijvoorbeeld het uitoefenen van bepaalde beroepen, zoals journalisten of advocaten. Deze preventieve afscherming is door Europese richtlijnen niet mogelijk voor besloten- en naamloze vennootschappen.

 

5.    Wet kwaliteitsborging voor de bouw

Een aantal wijzigingen ter verbetering van de kwaliteit in de bouw komen eraan in 2023. Zo komt de aansprakelijkheid bij verborgen gebreken na oplevering nog steeds bij de bouwer te liggen. Ook worden bouwers verplicht om een controle te laten uitvoeren door een onafhankelijk en gecertificeerd controleur. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat naar verwachting in op 1 januari 2023.

 

6.    Snellere toetsing dankzij nieuwe Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet moet het makkelijker maken om een ruimtelijk project in een keer aan alle regels te toetsen. Dit leidt tot een snellere besluitvorming. De 26 bestaande wetten worden straks in één Omgevingswet gebundeld, om te zorgen dat het makkelijker is een ruimtelijk project te toetsen. Dankzij snellere en goedkopere besluitvorming kunnen projecten sneller starten. Het geeft initiatiefnemers zoals aannemers en ondernemers richtlijnen voor wat is toegestaan vanuit de wetgeving. Ook heeft deze nieuwe wet gevolgen voor de gemeenten, zij worden verplicht om op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) aangesloten te zijn.

 

Heb jij vragen over veranderingen in de regelgeving of wil je advies over personeel of subsidies? Dan ben je welkom om jouw vraag bij onze helpdesk te stellen. Neem contact op, mail info@wspnoordoostbrabant.nl of bel +31 (0)85 13 04 062.

 

Top