Duurzame inzetbaarheid van medewerkers vergroten door fysieke belasting te verminderen

Investeren in duurzame inzetbaarheid betekent investeren in gemotiveerde, vitale en competente werknemers. Zeker bij fysiek zwaar werk is duurzame inzetbaarheid belangrijk. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies? Welke maatregelen leveren een bijdrage aan het verminderen van fysieke belasting? En hoe pas je duurzame inzetbaarheid toe?

 

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers hun werk langdurig goed kunnen blijven uitoefenen. Het gaat niet alleen om het uitvoeren van werk, maar ook om het werkgeluk en de betrokkenheid die ze daarbij ervaren. En om hoe gezond ze zijn en welke kansen ze voelen en krijgen om te groeien en leren. Fysiek zwaar werk belemmert vaak de duurzame inzetbaarheid omdat overbelasting optreedt en gezondheidsklachten ontstaan.

 

Fysieke belasting beperken     

Fysieke belasting is een van de belangrijkste oorzaken van beroepsziekten en (langdurig) verzuim. Onderzoek toont aan dat 20% van werkgerelateerde verzuimdagen toe te schrijven is aan lichamelijk belastend werk (factsheet Fysieke Arbeidsbelasting 2023). Zwaar tillen, duwen, langdurig voorovergebogen werken en trillend handgereedschap zijn voorbeelden van fysiek belastende werkzaamheden. Maar ook te lang zittend werk zonder onderbrekingen is een vorm van fysieke belasting. Als werkgever kun je maatregelen nemen om de risico’s te verminderen.

 

Collectieve of persoonlijke maatregelen treffen

Een preventieve aanpak van fysieke belasting helpt om klachten op lange termijn te voorkomen. Naast goede voorlichting en scholing is het verstandig om collectieve maatregelen te treffen om fysieke belasting tegen te gaan. Dat kunnen technische maatregelen zijn in bijvoorbeeld automatisering of robotisering, of organisatorische maatregelen zoals werkplekaanpassingen of het inschakelen van tilhulpmiddelen.

Maar je kunt ook denken aan het aanpassen van het werkproces, taken laten rouleren of meer pauzes invoeren. Indien het niet mogelijk is collectieve maatregelen te treffen of als deze niet toereikend zijn, dan is het ook mogelijk persoonlijke maatregelen te nemen. Denk daarbij aan (til)training of voorlichting of specifieke aanpassingen op persoonsniveau. De Wegwijzer Fysieke belasting van TNO kan helpen, van inventarisatie tot implementatie. Afhankelijk van hoe goed je de risico’s al kent, zijn verschillende startpunten mogelijk.

 

Subsidie en vouchers duurzame inzetbaarheid

Sommige sectoren kunnen ook profiteren van de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). Deze regeling, voortkomend uit het Pensioenakkoord, helpt jou te investeren in de duurzame inzetbaarheid van je werknemers. Het kabinet biedt ook subsidie voor uitkeringen aan werknemers die niet kunnen blijven werken tot de AOW-leeftijd, bijvoorbeeld vanwege de zware aard van het werk.

 

Contact met WSP

Het WSP Noordoost-Brabant is jouw partner in personeelsvraagstukken, arbeidsmarkt, regelgeving en subsidies. Wij voorzien jou en andere werkgevers in de regio graag van advies en ondersteuning. Onze deskundige adviseurs helpen je in een persoonlijk gesprek graag verder. Onze helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur via het telefoonnummer 085 – 1304062.

Top