WSPNOB

Nieuws

Ervaringen uitwisselen over duurzame inzetbaarheid tijdens ontbijtsessie Oss

Op donderdag 23 juni organiseerde WSP Noordoost Brabant een ontbijtsessie voor ondernemers over duurzame inzetbaarheid in het DessoHouse in Oss. Blijvende vitaliteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, was het uitgangspunt. Uit de voorbeelden van gemeente Oss blijkt dat aandacht nodig is voor drie pijlers: gezondheid, mobiliteit en blijven ontwikkelen.

ontbjtsessie-oss

Om 08.00 uur zaten 18 ondernemers, samen met medewerkers van het Werkgeversservicepunt en wethouder Kees van Geffen, aan een goed verzorgd ontbijt. Zo werd eerst een goede bodem gelegd om het vervolgens te kunnen hebben over een onderwerp dat elke ondernemer aangaat: duurzame inzetbaarheid. De facilitator startte met een aantal stellingen over het onderwerp. Al snel was duidelijk dat de aanwezige ondernemers er vrijwel hetzelfde instaan. We moeten er gezamenlijk voor zorgen dat medewerkers vitaal zijn en blijven. Het is in ieders belang dat zij van toegevoegde waarde blijven tot aan het pensioen. Maar hoe pak je dat aan? Concentreer je je nu op de oudere medewerker of investeer je al in een veel vroeger stadium?

Aanpak gemeente Oss

De gespreksleider bracht niet alleen informatie, maar ook veel voorbeelden van de Osse Aanpak, die wordt toegepast binnen de organisatie gemeente Oss. Hierbij staat vitaliteit centraal met als drie belangrijke pijlers: gezondheid en veiligheid, mobiliteit en leren en ontwikkelen. Na de introductie werden deze pijlers in 3 subgroepen verder uitgewerkt. Elke subgroep kreeg de opdracht om bij elke pijler een aantal ideeën te noteren en die te toetsen op realisme, kosten en haalbaarheid.

Prettig om kennis te delen

Na afloop bevestigden de aanwezige ondernemers dat duurzame inzetbaarheid niet genoeg aandacht kan krijgen. Ze vonden het prettig om met collega-ondernemers kennis en ervaringen uit te wisselen over het onderwerp. Het ontbijt was daarme een energieke start van een nieuwe werkdag. Ofwel: voor herhaling en verdere uitdieping vatbaar.

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang eens per vier weken nieuws over subsidieregelingen, tips, en best-practises voor werkgevers in Noordoost-Brabant.