Financieel Dagblad: ‘In Brabant zijn grote gaten in het cv geen probleem’

Werkgevers vinden het risicovol om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Dat is in Noordoost-Brabant niet anders. Toch lopen we als arbeidsmarktregio voorop. En dat is iets om trots op te zijn! Afgelopen week werd Inge Willems – manager van het Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant – daarom geïnterviewd door het Financieel Dagblad. 

 

De lijntjes in Noordoost-Brabant zijn kort

In Noordoost-Brabant ontvangen ongeveer 14.000 mensen een werkloosheidsuitkering, van wie er bijna 8800 in de bijstand zitten. Met 2,6% ligt het percentage mensen dat een uitkering ontvangt lager dan het landelijk gemiddelde van 4,4%. Hoe dat komt? “Binnen het WSP werken tien gemeenten intensief samen om hen aan het werk te krijgen. De lijntjes hier in Brabant zijn kort,” vertelt Inge. “De kracht van de regio is de betrokkenheid van de verschillende partijen. Op allerlei manieren worden werkgevers verleid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Die hebben vaak complexe problemen, maar dat hoeft geen belemmering te zijn. Zeker niet nu: de behoefte aan personeel is enorm. In augustus stonden tegenover iedere 100 werklozen 143 vacatures open. Er worden banenmarkten georganiseerd, er wordt geworven via open hiring (waarbij een kandidaat wordt aangenomen zonder te solliciteren), er zijn job coaches, subsidies, risico’s worden afgedekt en er wordt gedaan aan job carving — waarbij de baan wordt gevormd rond de kwaliteiten van de sollicitant.”

 

“Door intensieve samenwerking en slim gebruik van regelingen lukt dit hier toch vaker dan in andere regio’s.”

 

Praktijkvoorbeelden van Wiltec en GWS de Schoonmaker

In het artikel – te lezen via de website van het Financieel Dagblad – worden naast het interview met Inge Willems, een aantal mooie praktijkvoorbeelden uit de regio uitgelicht. Zo ook van Veronique Jamlean (26). Zij werkt nu zo’n vier jaar bij Wiltec in Uden. Het bedrijf is blij met haar. Dat komt ook omdat haar loon deels is gesubsidieerd: zij heeft een arbeidsbeperking en kan niet dezelfde hoeveelheid werk leveren als sommige collega’s. Voor Wiltec neemt de loonkostensubsidie risico’s weg, bijvoorbeeld op relatief hoog ziekteverzuim onder ‘mensen met een rugzakje.’

Nog zo’n mooi voorbeeld uit de regio: Jivko Dilanov (54) is arbeidsmigrant. Hij had geen vangnet, kwam in de problemen, raakte alles kwijt, moest een tijd in zijn auto wonen. Hij vond hulp bij de aanpak van zijn schulden en werkt sinds zes maanden bij GWS de schoonmaker. De directeur van GWS de schoonmaker – Gaby Westelaken – vindt het belangrijk om te investeren in goed werkgeverschap. Met prijsvechters in de markt kan hij op prijs niet concurreren, maar dat is ook niet zijn ambitie. Zíjn medewerkers hoeven zelden buiten kantooruren te werken en zíjn medewerkers krijgen de aandacht die ze verdienen. Dat loont, is Westelakens ervaring. Het verzuim is laag en werknemers zijn trouw.

 

Lees het volledige artikel

Lees het volledige artikel op de website van het Financieel Dagblad.

 

Top