Gelijke kansen bij werving en selectie wettelijk verplicht voor werkgevers

Gelijke kansen bij werving en selectie. Klinkt vanzelfsprekend, maar toch is dit vaak nog niet het geval. Om eerlijke behandeling op de arbeidsmarkt te stimuleren is er een nieuw wetsvoorstel ingediend door staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het wetsvoorstel ‘Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie’ maakt het straks voor werkgevers wettelijk verplicht om beleid te voeren dat gelijke kansen bij werving en selectie bevordert.

Inclusieve samenleving

We willen met z’n allen toe naar een inclusieve samenleving. Een samenleving waar iedereen, ongeacht leeftijd, migratieachtergrond, geslacht, seksuele geaardheid of handicap, gelijke kansen heeft. Ook op de arbeidsmarkt. Van werkgevers wordt verwacht dat ze aantoonbaar inzet plegen om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Met het nieuwe wetsvoorstel kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid straks deze norm ook actief handhaven.

Grote versus kleine bedrijven

De norm voor gelijke kansen geldt voor alle organisaties. Grote bedrijven moeten schriftelijk aantonen dat ze beleid voeren dat gelijke kansen bij werving en selectie bevordert. Kleine bedrijven lichten hun werkwijze in eerste instantie mondeling toe. Zij kunnen in tweede instantie de verplichting krijgen hun beleid op schrift te stellen.

Openbare boete

Organisaties die niet kunnen aantonen dat ze in hun werving en selectie mensen gelijke kansen bieden, krijgen eenmaal de mogelijkheid om alsnog aan de wettelijke vereisten te voldoen. Wordt er niks verbeterd? Dan krijgen ze een boete die bovendien openbaar gemaakt wordt. De wetswijziging die de Inspectie SZW op termijn de bevoegdheid geeft om hierop toe te zien, wordt na de zomer aan de Tweede Kamer verstuurd.

 


Heb je een vraag over werving en selectie? Het opleiden van personeel? Subsidies? Sociaal ondernemen? Of wil je gewoon even sparren? Met welk personele vraagstuk je ook zit: een deskundige accountmanager van het WSP helpt je in een persoonlijk gesprek verder. Onze helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur via het telefoonnummer 085-1304062.

Neem contact op

Top