Hoe technologie de inclusieve arbeidsmarkt bevordert

Technologische ontwikkelingen bieden kansen voor meer inclusiviteit op de werkvloer. Hoewel het inzetten van technologie niet altijd meteen voor de hand ligt, zijn de potentiële voordelen en mogelijkheden groot. In dit artikel lees je meer over recente pilots van de coalitie voor Technologie en inclusie die mogelijk interessant zijn voor jouw organisatie. Zo kan technologie bijdragen aan het vergroten van werkplezier en inzetbaarheid van jouw werknemers.

 

Samenwerken en technologie stimuleren

De coalitie voor Technologie en inclusie is een samenwerking van UWV, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en verschillende partners. Deze coalitie heeft als doel de ontwikkeling van technologie te stimuleren en te zorgen dat technologie wordt ingezet voor een arbeidsmarkt waar iedereen mee kan doen. UWV benadrukt dat technologie talloze mogelijkheden biedt en kansen creëert voor iedereen.

 

Pilots Inclusieve technologie

In een reeks pilots zijn acht verschillende hulpmiddelen getest die gericht zijn op het ondersteunen van mensen met een beperking. Zoals een cobot voor assistentie bij arm- en handklachten en een AI-gestuurde app voor stemproblemen. Maar ook een slimme projector die helpt bij concentratieproblemen, een smartwatch met stressmonitoring en een VR-bril voor loopbaanoriëntatie bij mensen met autisme of angst. Het doel van deze pilots was om het gebruik van inclusieve technologie uit te breiden en inzichten te verkrijgen over hoe deze technologie in de toekomst op grotere schaal en voor diverse doelgroepen kan worden ingezet.

 

Inzichten

De pilots met de verschillende technologieën zijn geëvalueerd. De conclusies? Door de inzet van technologie werken medewerkers efficiënter, zijn competenter en kunnen meer taken uitvoeren. Daardoor kan de inzetbaarheid en de productiviteit worden vergroot. Ook zie je dat werknemers meer werkplezier en gezondheid ervaren, wat resulteert in minder uitval en verzuim.

 

Werkgevers hebben een sleutelrol

De betrokkenheid van werkgevers voor het succesvol opschalen van technologie is belangrijk. Dus, wat kan jij doen? Ook jij kunt je inzetten om technologische ontwikkelingen te omarmen. Een aantal factoren zijn daarbij belangrijk:

  • Denk een na over wat technologie voor jouw organisatie kan betekenen en leg dat vast in beleid
  • Zorg ervoor dat er iemand in je organisatie de aanjager/regisseur is van dit beleid en zich verdiept in de mogelijkheden en ontwikkelingen volgt
  • Betrek meerdere mensen van verschillende afdelingen in je organisatie en betrek deskundigen bij projecten
  • Zet de medewerker centraal en pas technologie aan op de behoeften
  • Werk samen op branche- en/of sectorniveau. Voor het MKB kan een coördinator inclusieve technologie een rol spelen in het delen van kennis
  • Bekijk evaluaties, werk samen met experts en mensen met praktijkervaring, en maak gebruik van hun inzichten om de kans op succes te verhogen.

 

Contact met WSP

Het WSP Noordoost-Brabant is jouw partner in personeelsvraagstukken, arbeidsmarkt, regelgeving en subsidies. Wij voorzien jou en andere werkgevers in de regio graag van advies en ondersteuning. Onze deskundige adviseurs helpen je in een persoonlijk gesprek graag verder. Onze helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur via het telefoonnummer 085 – 1304062.

 

Top