Hoge werkdruk? 5 manieren om je personeelstekort aan te pakken

Het is niet makkelijk om personeel te werven anno 2022. De krapte is voelbaar in vrijwel elke sector. Het goede nieuws is dat je wel degelijk wat kan doen om met het tekort om te gaan. In deze blog lichten we vijf manieren toe om het personeelstekort tegen te gaan.

 

Van functie-eisen naar competenties

Focus je op de kwaliteiten die potentiële medewerkers hebben en staar je niet blind op de vereiste opleidingen. Je draait het proces om: kijk naar wat de werknemer wél kan en pas daar de functie op aan. Veel mensen zijn – met eventueel een beperkte bijscholing – dusdanig gemotiveerd dat ze van betekenis kunnen zijn.  Kijk dus voorbij de functie-eisen en kijk naar competenties!

 

Sociaal ondernemen

Om de krapte te lijf te gaan is een open blik nodig. Heb je al eens overwogen om sociaal te ondernemen? Sociaal ondernemen betekent dat je binnen je bedrijf ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt. Maak dankbaar gebruik van de mogelijkheden in subsidies en vergoedingen. Zo is sociaal ondernemen aantrekkelijk om ook deze mensen een kans te geven. Je trekt mensen aan die kunnen ondersteunen en meehelpen in je organisatie, zij verlichten het werk voor je huidige team.

 

Werk anders organiseren met jobcarving

Bij jobcarving pas je de huidige werkwijze binnen je bedrijf aan om effectiever aan het werk te gaan. Je organiseert je werk anders. Bijvoorbeeld door verschillende afdelingen samen te laten werken en processen te verbeteren. Pols bij medewerkers of ze 2, 4 of zelfs 6 uur extra willen werken, aanvullend op hun functie. Zet personeel flexibel in, onderzoek hoe medewerkers meer kunnen bijdragen bij een andere afdeling of in een andere rol.

 

Een sterk employer brand 

Een employer brand is de manier waarop je als werkgever wordt gezien door werknemers en potentiële werknemers. Het werken aan je employer brand kan heel waardevol zijn om personeel te vinden en te overtuigen om bij je te werken. Het is belangrijk om dus te weten hoe je werknemers jouw employer brand ervaren om te weten wat jou als werkgever aantrekkelijk maakt. Zet jij employer branding al effectief in?

 

Zet in op het behoud van personeel

Tot slot: zorg dat je personeel geïnteresseerd en betrokken blijft. Je bestaande werknemers zijn ambassadeurs om nieuw personeel aan te spreken. Een groot verloop in je organisatie is bovendien geen positieve ontwikkeling en maakt je uitdaging om nieuw personeel te vinden alleen maar groter. Uit jij je waardering eigenlijk wel genoeg aan je collega’s? Bied jij genoeg secundaire voorwaarden? Luister jij naar de wensen van je personeel?

Je kan bijvoorbeeld de sportiviteit stimuleren met de Werkkostenregeling. Daardoor blijft het verzuim laag en wordt het teamgevoel versterkt. Wat nog meer bijdraagt? Overweeg om (bij)scholing te bieden en verdiep je in talentontwikkeling in je team om te zorgen dat medewerkers voldoende uitdaging en perspectief hebben. Ook het op orde hebben van je faciliteiten en een goede sfeer en cultuur helpen om je medewerkers betrokken en gemotiveerd te houden.

 

Een aantal mogelijkheden die het voor jou makkelijker kunnen maken om de werkdruk in de organisatie te verlichten. Wil je meer weten over thema’s zoals sociaal ondernemen of jobcarving? Onze adviseurs staan elke dag voor je klaar.

Neem contact op met onze helpdesk

Top