Investeer in de duurzame inzetbaarheid van uw personeel

Uit een recent gehouden ondernemerspeiling onder werkgevers in Noordoost-Brabant blijkt onder andere dat 58% van de bedrijven wil gaan investeren in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Veel van deze bedrijven geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning bij personeelsvraagstukken rondom duurzame inzetbaarheid, denk aan intern opleiden, begeleiden van werk naar werk en het in- en uitlenen van personeel.

 

Digitale scan voor werkgevers

Om werkgevers hierin tegemoet te komen is vanuit de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant een digitale scan ontwikkeld rond duurzame inzetbaarheid. Deze scan kan online worden gedaan, is gratis en na afloop ontvang je als werkgever een rapport dat je een idee geeft van de huidige stand van duurzame inzetbaarheid in de organisatie. De score kun je tevens vergelijken met collega-ondernemers in Noordoost-Brabant of scores in uw sector.

 

Maatwerk vervolgtraject

Gekoppeld aan het toegezonden rapport wordt een afspraak gemaakt om de uitkomsten door te spreken en de specifieke situatie, wensen of vragen te bespreken. Wellicht zijn jouw functioneringsgesprekken aan een update toe. Of kun je meer doen om iedereen te betrekken bij het bedrijf. Of wellicht heb je een ander goed idee. We kunnen je dan helpen met een maatwerk vervolgtraject met subsidie. De kosten voor het maatwerkadvies (met een maximale waarde van € 5.000) worden voor 80% vergoed.

 

Voorbeelden uit de regio

Tal van ondernemers in de regio hebben naar aanleiding van de scan voor duurzame inzetbaarheid en met ondersteuning de eerste stappen gezet op het gebied van duurzame inzetbaarheid in de organisatie en voor het personeel. Onderstaand enkele voorbeelden:

 

“De inzichten en ondersteuning hebben we gebruikt om met al mijn mensen gesprekken te voeren en samen een programma op te stellen om mijn personeelsbeleid te verbeteren.”
Jan van Leur – Bakkerij van Leur uit Veghel

 

We hebben met onze medewerkers vier groepssessies gehouden en samen een praktisch en concreet programma opgesteld om ons personeelsbeleid te verbeteren.”
Monique Kuis – LXA The Law Firm uit ‘s-Hertogenbosch

 

Meer informatie en aan de slag

Heb je interesse om ook aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid? Doe de scan of neem direct contact op. Meer informatie is ook te vinden op www.duurzaaminzetbaar-nob.nl.

Top