Langdurig verzuim van werknemers: hoe ga je daar als werkgever mee om?

Langdurig verzuim van een werknemer is niet fijn. Niet voor de werknemer, en óók niet voor jou als werkgever. We spreken van langdurig verzuim als iemand langer dan 6 weken niet kan werken, bijvoorbeeld door een burn-out, depressie of langdurige ziekte. De Wet verbetering poortwachter is ingesteld om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen. In deze wet staat wat werkgever en werknemer in de eerste twee ziektejaren moeten doen. We lichten in dit artikel toe welke stappen jij als werkgever moet nemen bij langdurig verzuim van werknemers en wat je kunt doen om de schade te beperken óf voorkomen.

 

De ziekmelding

Laten we beginnen bij het begin: de ziekmelding. Wanneer jouw werknemer zich ziekmeldt, is het van belang dat jij dit als werkgever zo snel mogelijk doorgeeft aan de bedrijfsarts of arbodienst. Deze melding moet uiterlijk binnen een week na het ontstaan van ziekte van de werknemer worden gedaan. Als iemand zich ziekmeldt, weet je niet voor hoe lang dat gaat zijn. In de meeste gevallen heeft iemand een griepvirus te pakken en is diegene binnen een paar dagen weer op de been. Is jouw medewerker langer dan 6 weken ziek is? Dan is er sprake van langdurig verzuim.

 

Plan van aanpak voor re-integratie bij langdurig verzuim

Na 6 weken wordt er een ‘probleemanalyse’ gedaan door de bedrijfsarts of arbodienst. Hierin wordt vastgesteld wat er aan de hand is en wat de werknemer met zijn gezondheid nog wel kan en wat niet. Vervolgens schrijf jij als werkgever samen met werknemer een plan van aanpak waarin staat wat jullie gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Hiermee gaan jullie samen aan de slag. Je moet als werkgever een re-integratiedossier bijhouden en elke zes weken de voortgang met de werknemer bespreken.

 

De eerste twee ziektejaren

Tijdens de eerste 2 ziektejaren staat terugkeer naar werk voorop. Dit kan betekenen dat de zieke werknemer tijdelijk minder uren gaat werken, een aangepaste werkplek krijgt of ander werk gaat doen (eventueel gedetacheerd bij een andere werkgever). Je moet jouw zieke werknemer op grond van de wet twee jaar lang minimaal 70% van het laatstverdiende loon doorbetalen. Afhankelijk van de arbeidsovereenkomst of cao kan dit percentage hoger zijn dan 70%: in de meeste cao’s staat 100% in jaar één en 70% in jaar twee.

 

Na twee jaar: WIA-uitkering

We hopen uiteraard dat jouw zieke werknemer het re-integratie-traject succesvol doorloopt en binnen twee jaar weer binnen jouw bedrijf inzetbaar is. Helaas is dat niet altijd het geval. Na twee jaar ziekte krijgt jouw werknemer te maken met de wet WIA: de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Via deze wet krijgt de werknemer ook na twee jaar arbeidsongeschiktheid doorbetaald: de verantwoordelijkheid ligt dan dus niet meer bij jou als werkgever. De zieke werknemer moet de WIA-uitkering zelf aanvragen.

Stappenplan bij langdurig verzuim

Hieronder vatten we samen welke stappen jij als werkgever wanneer moet ondernemen bij langdurig verzuim:

Week 1: Ziekmelding bij bedrijfsarts of arbodienst
Week 6: Probleemanalyse
Week 8: Plan van aanpak voor re-integratie
Week 42: Ziekmelding bij UWV
Week 52: Eerstejaarsevaluatie
Week 91: Eindevaluatie
Week 93: Aanvragen WIA-uitkering (door werknemer)
Week 104: WIA-uitkering

Op de website van UWV staat een verdere toelichting van dit handige stappenplan bij langdurig verzuim.

 

Voorkomen is beter dan genezen

Niet al het (langdurig) verzuim van jouw werknemers kun je voorkomen. Mensen worden nou eenmaal ziek of krijgen in hun privéleven te maken met gebeurtenissen of ongelukken die zorgen voor (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid. Maar je bent als werkgever niet volledig machteloos. Voordat iemand langdurig uitvalt zijn er vaak signalen die erop wijzen dat jouw werknemer niet lekker in zijn of haar vel zit. Denk aan: vermoeidheid, minder concentratie, terugtrekken, slechte prestaties leveren of vaak te laat komen. Hoe eerder je erbij bent en het gesprek aangaat, hoe meer ellende je de werknemer én jouw organisatie kunt besparen.

Daarnaast kun je ook in je bedrijfsvoering acties ondernemen om langdurige arbeidsongeschiktheid te voorkomen, door je te focussen op de duurzame inzetbaarheid van jouw personeel. Duurzame inzetbaarheid is het fysiek en mentaal inzetbaar houden van werknemers, zodat zij gezond en met energie aan het werk kunnen blijven, nu en in de toekomst. Als werkgever kun je bijvoorbeeld leren & ontwikkelen stimuleren binnen je organisatie, een goede werk-privébalans bieden en fysiek zwaar werk minder belastend maken. Wil je meer weten over duurzame inzetbaarheid? Wij schreven er een whitepaper over: download ‘m hier gratis.

 

Langdurig verzuim is een groot bedrijfsrisico voor werkgevers. In dit artikel heb je gelezen welke plichten je als werkgever hebt en welke stappen je kunt ondernemen om langdurig verzuim te beperken óf voorkomen. Wil je meer weten over langdurig verzuim? Neem dan gerust contact op met onze helpdesk. Wij helpen je graag met jouw personeelsvraagstukken.

Neem contact op

Top