Leerwerkpunt start nieuw leerwerktraject: Participatiebanen inburgering NOB

Met ingang van 1 januari 2022 is de nieuwe wet inburgering in werking gegaan. Het doel van deze wet is dat statushouders (asielzoekers met verblijfsvergunning) gedurende hun inburgering vaker en eerder participeren in de arbeidsmarkt. Het Leerwerkpunt start een nieuw leerwerktraject naar aanleiding van deze nieuwe Wet: Participatiebanen inburgering NOB. Met dit traject doet de statushouder werkervaring op bij een bedrijf met behoud van uitkering, naast zijn of haar inburgeringstraject.

Het leerwerktrajecttraject Participatiebanen heeft een duur van 3 tot 6 maanden met opvolgend een parttime baangarantie. Een eerste groep van 14 inburgeraars komt uit het Land van Cuijk en start met het leerwerktraject naast de inburgering bij Center Parcs.

 

Betrokken doelgroepen

Het leerwerktraject is bedoeld voor statushouders tussen de 18 en 60 jaar met een bijstandsuitkering. Zij komen in aanmerking voor het leerwerktraject wanneer zij: een inburgeringcursus volgen, de Nederlandse/Engelse taal beheersen op A1 niveau, fysiek gezond zijn én motivatie hebben om werkervaring op te doen. De gemeente of uitvoerder van het inburgeringstraject kan een statushouder aanmelden voor het leerwerktraject Participatiebanen inburgering.

 

Doel van traject

De doelstellingen van het nieuwe leerwerktraject zijn breed en bieden perspectief voor meerdere doelgroepen. Zowel de statushouder, potentiéle werkgevers met kans beroepen, de arbeidsmarkt als de algehele samenleving hebben baat bij participatiebanen. Het leerwerktraject geeft statushouders vroegtijdig de kans om te participeren op de arbeidsmarkt. Zij worden begeleid in dit traject, waardoor de afstand tot de arbeidsmarkt wordt verkleind. Ook wordt de zelfstandigheid van de statushouders vergroot en het Nederlandse taalniveau verhoogd. De statushouder ontwikkelt zichzelf op weg naar een duurzame inzet voor zijn of haar loopbaan dankzij de combinatie van leren en werken. Het gevolg hiervan is een verkorte uitkeringsduur. Tot slot worden werkgevers binnen kansrijke beroepen – zoals logistiek, facilitair, dienstverlening of de gebouwde omgeving – voorzien van gemotiveerd, geschikt personeel.

Vervolgmogelijkheden

Het vervolg van het leerwerktraject Participatiebanen inburgering streeft naar een werkervaringsplaats in betaalde deeltijdbaan met het vervolgadvies: leren en werken. Het traject is concreet een opstap naar de vervolgmogelijkheden: doorlopende leerlijn inburgering-participatiebanen-leerwerktrajecten met branchecertificaten, of praktijkverklaring MBO of vervolg MBP BBL niveau 1-2. Jobcoaching is tijdens het gehele traject beschikbaar. Deze jobcoach begeleid en is tussenpersoon voor de (tussenpersoon voor deelnemer, leergezel van het bedrijf, gemeente en de inburgeringsschool).

 

Over het Leerwerkpunt

Het Leerwerkpunt – onderdeel van het Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant – is hét centrale punt voor werkgevers met vraagstukken met betrekking tot scholing en ontwikkeling. Met het WSP Leerwerkpunt kun je als werkgever personeel opleiden. Je wordt daarbij ondersteund door een ervaren accountmanager. Aan het eind van het traject ontvangt de kandidaat een praktijkverklaring, certificaat of MBO-diploma en heb je een waardevolle (nieuwe) werknemer voor jouw bedrijf. Maatwerk voor zowel de werkgever als de werknemer!

Meer informatie over het Leerwerkpunt

Voor meer informatie over het leerwerktraject Participatiebanen inburgering kun je contact opnemen met de projectleider Ria Swinkels van het Leerwerkpunt Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant via 06-46618867.

Top