WSPNOB

Nieuws

Loonkostenvoordeel vervangt premiekorting

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een regeling die is ingegaan op 1 januari 2018 en onderdeel is van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Door gebruik te maken van loonkostenvoordelen kunt u slim besparen op uw personeelskosten. Het is een nieuwe vorm van subsidie door de overheid.

De loonkostenvoordelen zijn lager per werknemer dan de mobiliteitsbonus maar daar staat tegenover dat meer werkgevers gebruik kunnen maken van de loonkostenvoordelen. En kleinere ondernemers kunnen de volledige tegemoetkoming krijgen. Bij de korting op de premies kregen zij vaak maar een deel vergoed. Omdat zij minder premies werknemersverzekeringen betaalden dan de maximale premiekorting.

Proces van indienen
Belangrijk is dat werkgevers het verzoek voor een LKV zelf in moeten dienen via de loonaangifte. Daarnaast moet de werknemer een doelgroepverklaring LKV aanvragen bij UWV of bij de gemeente.

UWV berekent het loonkostenvoordeel en de Belastingdienst betaalt na afloop van het kalenderjaar uit.

Voor de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer geldt een overgangsregeling. Op de website van het UWV staat hoe u in aanmerking komt voor deze overgangsregeling.

Recht op loonkostenvoordelen of het lage-inkomensvoordeel?
Met de Regelhulp van de Rijksoverheid stelt u in maximaal zeven stappen vast of u recht heeft op loonkostenvoordelen of het lage-inkomensvoordeel. Ook krijgt u informatie over de hoogte, duur en het toepassen van de loonkostenvoordelen of lage-inkomensvoordeel.

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang eens per vier weken nieuws over subsidieregelingen, tips, en best-practises voor werkgevers in Noordoost-Brabant.