Mag je als werkgever zomaar vragen of een werknemer gevaccineerd is?

Sinds kort geeft de website van de Rijksoverheid aan dat een werkgever mag vragen aan zijn werknemers of ze gevaccineerd zijn. Maar, dit mag niet zomaar. Hier zitten verschillende voorwaarden aan verbonden. In dit artikel lichten we alle richtlijnen vanuit de overheid toe.

 

Vaccinatiestatus mag niet worden vastgelegd

Een werkgever mag zijn werknemers vragen of ze gevaccineerd zijn en of ze een geldig test- of herstelbewijs hebben. Wel moet je als werkgever hier een goede reden voor hebben. Ook is de werknemer niet verplicht om antwoord te geven. Wanneer een werknemer wel besluit om open te zijn over zijn of haar vaccinatiestatus, dan mag de werkgever het antwoord op geen enkele manier vastleggen. Dit zijn namelijk bijzondere persoonlijke gegevens, volgens het Algemene verordening gegevensbescherming.

 

De rechten van de bedrijfsarts

En hoe zit het met de bedrijfsarts? Een bedrijfsarts mag ook aan werknemers vragen of ze gevaccineerd zijn of niet. Wel moet hier – wederom – een goede reden voor zijn. Bijvoorbeeld als de werknemer werkt met mensen uit een kwetsbare doelgroepen. De bedrijfsarts mag overigens niet tegen de werkgever vertellen wie wel of niet gevaccineerd is. Wel mag de bedrijfsarts een indicatie geven over het aantal gevaccineerde werknemers in het gehele bedrijf aan de werkgever. Ook mag de bedrijfsarts een advies geven over de maatregelen die slim zijn om te nemen. Verder mag de bedrijfsarts advies geven over de inrichting van werkprocessen om zo een optimale balans te vinden tussen individuele belangen van medewerkers en het groepsbelang binnen het gehele bedrijf.

 

Verplichten mag niet

Als werkgever mag je je werknemers absoluut niet verplichten om zich te laten vaccineren tegen corona. Het nemen van een vaccinatie is volkomen vrijwillig. Dit staat zelfs in verschillende wetten, zoals:

  • Artikel 11 van de Nederlandse grondwet: hierin staat het recht op ontastbaarheid van het lichaam.
  • Artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de mens: hierin staat dat ieder mens het recht heeft om zelf te beslissen over zijn lichamelijke integriteit.

Met andere woorden: een werknemer mag aan zijn werknemers vragen of ze zijn gevaccineerd of niet, maar hier moet wel een goede reden voor  zijn. Daarnaast mag je als werkgever niet de antwoorden van jouw werknemers vastleggen.

 


Heb je een vraag over werving en selectie? Het opleiden van personeel? Subsidies? Sociaal ondernemen? Of wil je gewoon even sparren? Met welk personele vraagstuk je ook zit: een deskundige accountmanager van het WSP helpt je in een persoonlijk gesprek verder. Onze helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur via het telefoonnummer 085-1304062.

Neem contact op

 

Top