Nieuwe wetgeving arbeidsvoorwaarden voor buitenlandse detacheerders. Wat betekent dit precies voor je?

Vanaf 30 juli is een nieuwe detacheringsrichtlijn van toepassing voor buitenlandse arbeidskrachten. Het verschil tussen arbeidsvoorwaarden van buitenlandse gedetacheerde werknemers en Nederlandse werknemers wordt hierdoor geminimaliseerd. Ook voor werkgevers gelden er nieuwe richtlijnen.

Gelijkheid tussen werknemers

Met de nieuwe richtlijn wil de overheid de gelijkheid tussen verschillende werknemers verbeteren. Voor mensen die hetzelfde werk uitvoeren, gelden dezelfde arbeidsvoorwaarden. De Nederlandse regering creëert hiermee een gelijk speelveld voor bedrijven en werknemers in Europa. De nieuwe richtlijn voorkomt concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen de verschillende werkgevers uit verschillende EU-lidstaten.

Recht op Nederlandse arbeidsvoorwaarden

Met ingang van de herziene Detacheringsrichtlijn per 30 juli 2020 krijgen buitenlandse uitzendkrachten recht op vele Nederlandse arbeidsvoorwaarden. Als werkgever kun je hierbij denken aan minimaal het hetzelfde loon, andere vergoedingen en bijvoorbeeld arbeidstijden. Ongewijzigd blijven de bepalingen over procedures, formaliteiten en voorwaarden van beëindiging van de arbeidsovereenkomst, omdat de arbeidsovereenkomst in het buitenland is aangegaan.

Uitbreiding huisvesting en onkostenvergoedingen

Naast bovenstaande wijzigingen worden de belangrijkste Nederlandse arbeidsvoorwaarden uitgebreid met voorwaarden voor huisvesting en onkostenvergoedingen. Van de werkgever wordt een gelijke behandeling in huisvestingsvoorwaarden verwacht. Voorbeelden van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden – de zogeheten ‘harde kern’ – die worden uitgebreid zijn: het minimumloon en regels voor vakantie, verlof, werk- en rusttijden. Op dit moment gelden nieuwe voorwaarden voor de huisvesting van werknemers en de vergoeding van uitgaven voor reis-, maaltijd- en verblijfkosten voor werknemers die voor hun werk van huis zijn.

Aanvullende arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden

Werkt een buitenlandse arbeidskracht maximaal 12 maanden bij je als werkgever? Dan hoef je alleen de harde kern van de arbeidsvoorwaarden te betalen. Werkt een gedetacheerde buitenlandse medewerker langer dan 12 maanden bij je, dan gelden aanvullende arbeidsvoorwaarden. In dat geval hebben zij recht op bijna alle Nederlandse arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. De periode van 12 maanden kan verlengd worden tot 18 maanden wanneer je als werkgever dit onderbouwt. Voorwaarden hiervoor zijn dat het een situatie betreft waarin de geschatte duur van de detachering onverwacht wordt overschreden. In dat geval heeft je als werkgever de plicht vanaf maand 12 tot maximaal maand 18 aanvullende arbeidsvoorwaarden te hanteren.

Meer informatie over de herziene Detacheringsrichtlijn vind je op de website van Rijksoverheid, hier kun je ook de vernieuwde wet downloaden.

 


Heb je een vraag over werving en selectie? Het opleiden van personeel? Subsidies? Sociaal ondernemen? Of wil je gewoon even sparren? Met welk personele vraagstuk je ook zit: een deskundige accountmanager van het WSP helpt je in een persoonlijk gesprek verder. Onze helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur via het telefoonnummer 085-1304062.

Neem contact op

Top