NOW en openbaarmaking gegevens: dit is hoe het zit

Heb je de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) aangevraagd? Dan stem je in met de openbaarmaking van een aantal bedrijfsgegevens. In dit artikel leggen we aan je uit hoe dit zit.

Wet openbaarheid van bestuur

De NOW is een subsidie. De overheid betracht bij de besteding van publiek geld zoveel mogelijk transparantie. Dat heeft te maken met de Wob: de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob maakt het mogelijk om alle informatie van overheidsorganen op te vragen. Als je subsidie aanvraagt bij een overheidsinstantie, bijvoorbeeld de NOW, kan het dus zijn dat gegevens van jouw bedrijf onderdeel zijn van de opgevraagde informatie.

Welke gegevens worden openbaar gemaakt?

Om het openbaar maken van bedrijfs- en concurrentiegevoelige informatie over omzetverlies te voorkomen, wordt alleen de naam en het adres van het bedrijf, het door de aanvrager ontvangen voorschot en het vastgestelde subsidiebedrag openbaar gemaakt. Zo wordt een eventuele benadeling door openbaarheid van informatie van deze bedrijven zo veel mogelijk voorkomen.

Hoe worden de gegevens openbaar gemaakt?

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het UWV verzocht om een volledige lijst met de namen van de subsidieaanvragers waaraan een voorschot is verstrekt, de hoogte van de verstrekte voorschotten en de vastgestelde subsidiebedragen openbaar te maken en op de UWV-website te publiceren. Dit is 9 juni bekendgemaakt met een publicatie in de Staatscourant. Naar verwachting worden de gegevens niet eerder dan 23 juni gepubliceerd. Wij raden je aan de website van het UWV in de gaten te houden voor meer informatie.

 


Heb je een vraag over werving en selectie? Het opleiden van personeel? Subsidies? Sociaal ondernemen? Of wil je gewoon even sparren? Met welk personele vraagstuk je ook zit: een deskundige accountmanager van het WSP helpt je in een persoonlijk gesprek verder. Onze helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur via het telefoonnummer 085-1304062.

Neem contact op

Top