WSPNOB

Nieuws

Nieuwe maatregel bij ontslag

De overheid wil fraude met WW-uitkeringen voorkomen. Eindigt het dienstverband van een van uw medewerkers? Dan bent u nu verplicht de reden voor de beëindiging aan te geven in de loonaangifte. Dit is een van de maatregelen die per 1 januari 2020 is ingegaan.

Extra maatregel tegen uitkeringsfraude
Een ontslagen werknemer kan bij de aanvraag van een WW-uitkering onterecht aangeven dat hij aan alle voorwaarden voor de uitkering voldoet. In eerste instantie zal hij dan vaak een WW-uitkering krijgen. Als u de juiste ontslagreden in de loonaangifte zet, biedt dat het UWV een extra controlemogelijkheid om uitkeringsfraude te ontdekken.

Meer maatregelen
De maatregel is onderdeel van een breder pakket maatregelen van de overheid om fraude aan te pakken. Lees hier meer over in ‘Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies’ op overheid.nl.

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang eens per vier weken nieuws over subsidieregelingen, tips, en best-practises voor werkgevers in Noordoost-Brabant.