Ook in derde kwartaal coronasteun voor ondernemers

Ook in derde kwartaal coronasteun voor ondernemers

De vooruitzichten voor het herstel van de economie zijn goed. Toch hebben sommige ondernemers fors hun reserves moeten aanspreken. Het kabinet gaat daarom door met het bieden van steunpakketten voor banen en economie in het derde kwartaal van 2021. Ook treft het kabinet extra maatregelen om bedrijven te helpen met hun gegroeide schuldenlast en om hun nanciële positie te verbeteren. Onderstaand een overzicht van de regelingen die aangepast of uitgebreid worden.

Uitgebreid: Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en Loonsteun (NOW)

Het kabinet is van plan om de TVL en de NOW in het derde kwartaal door te trekken. Om starters, groeiende bedrijven en bedrijven die in de knel zijn gekomen beter te ondersteunen, is er vanaf het tweede kwartaal de keuze tussen twee referentieperioden voor de tegemoetkoming vaste lasten. In de NOW wordt de nieuwe referentiemaand februari 2021.

Uitgebreid: steun voor zzp’ers (Tozo) en Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Het kabinet verlengt ook de Tozo en TONK in het derde kwartaal. De terugbetaling van de Tozo-lening is met een half jaar naar achter geschoven, naar 1 januari 2022. Tot die tijd wordt er geen rente in rekening gebracht. Ook is de looptijd aangepast, van 42 naar 60 maanden. De minister van SZW heeft betrokken partijen gevraagd om de TONK ruimhartig toe te passen en de bekendheid en het bereik te vergroten. Meerdere grote gemeenten hebben dit inmiddels aangekondigd.

Aangepast: samenloop NOW/TVL

De TVL telt vanaf NOW 3 (de subsidieperioden vanaf oktober 2020) niet meer mee als omzet voor de NOW. Hierdoor zullen veel werkgevers meer subsidie ontvangen bij het aanvragen van de denitieve subsidie vanaf NOW 3. Zo krijgen zij meer ademruimte en een steuntje in de rug om weer op eigen benen te staan. Hier wordt een bedrag van 1,5 miljard euro voor uitgetrokken.

Aangepast: belastingmaatregelen

Ondernemers mogen later beginnen en langer doen over het aossen van hun opgebouwde belastingschuld. Vanaf 1 oktober 2022 hoeven zij pas te starten met betalen. Hier is vijf jaar de tijd voor. Dit was drie jaar vanaf 1 oktober 2021. Vanaf 1 juli 2021 wordt van ondernemers verwacht dat zij wel weer gewoon belasting gaan betalen.

Ook de voorwaarden om af te lossen worden verder versoepeld. De invorderingsrente gaat stapsgewijs naar het oude niveau. Op 1 januari 2022 zal het percentage invorderingsrente op 1% in plaats van 4% wordt vastgesteld. Deze zal vervolgens stapsgewijs omhooggaan tot 4% op 1 januari 2024.

Uitgebreid: Time out arrangement (TOA)

Het kabinet wil levensvatbare bedrijven voor wie de bovenstaande maatregelen niet voldoende zijn om door te gaan, toch helpen. Sinds begin dit jaar kunnen ondernemers gebruik maken van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) om een akkoord met schuldeisers te bereiken. Die wet helpt ondernemers die als gevolg van de crisis schulden hebben moeten maken. In aanvulling daarop stelt het kabinet 200 miljoen euro beschikbaar voor kredieten met lage rente voor mkb-bedrijven voor het herstarten, uitbreiden of aanpassen van hun bedrijfsactiviteiten na een WHOA-akkoord. Dat TOA-krediet maakt onderdeel uit van een set maatregelen om bedrijven in staat te stellen na de crisis de draad weer op te pakken.

Overige maatregelen

Naast bovengenoemde maatregelen worden er nog meer maatregelen getroen in het derde kwartaal van 2021.

  • De betaalpauze voor hypotheekverplichtingen en het onbelast kunnen vergoeden van reiskosten, wordt verlengd tot 1 oktober 2021.
  • De kredietgarantieregelingen, zoals de BMKB-C, KKC, GO-C en de regeling Overbruggingskredieten via Qredits worden verlengd tot en met 31 december 2021.
  • De overheid stopt na 30 juni met de garantieregeling herverzekering van leverancierskredieten.
  • Het steunpakket voor cultuur en de creatieve industrie wordt in het derde kwartaal van 2021 voortgezet. Voor directe steun aan culturele en creatieve zelfstandigen is 25 miljoen euro beschikbaar en voor BIS- en erfgoedwetinstellingen 45 miljoen euro. Voor leningen aan opengestelde monumenten is een extra bedrag van 25,75 miljoen euro beschikbaar.
  • De in het eerste en tweede kwartaal geldende steunmaatregelen voor de sport en de land- en tuinbouw zullen in principe met één kwartaal verlengd worden.
  • Voor dierentuinen trekt het kabinet 42,5 miljoen euro uit voor de periode dat zij nog gesloten waren in het tweede kwartaal van 2021.

Bron: Rijksoverheid


Heb je een vraag over werving en selectie? Het opleiden van personeel? Subsidies? Sociaal ondernemen? Of wil je gewoon even sparren? Met welk personele vraagstuk je ook zit: een deskundige accountmanager van het WSP helpt je in een persoonlijk gesprek verder. Onze helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur via het telefoonnummer 085-1304062.

Neem contact op

Top