Personeel uitlenen? De belangrijkste info over collegiale in- en uitleen op een rij

Man, lassen, groen shirt

Het ene bedrijf heeft vanwege de coronacrisis personeel beschikbaar, terwijl het andere medewerkers tekortkomt. Je kunt daarom als werkgever jouw personeel tijdelijk collegiaal in- en uitlenen. Een mooie manier om collega-ondernemers met personeelstekort te ondersteunen! Maar let op: er zijn een aantal belangrijke wetten en regels van toepassing bij het uitlenen van personeel. Ook heeft het gevolgen voor je NOW-aanvraag. In dit artikel zetten we alles voor je op een rij.

 

Collegiaal in- en uitlenen: een definitie

Heb je tijdelijk minder werk, dan kun je – in overleg met jouw werknemers – gebruikmaken van de optie voor het uitlenen van personeel. Om zoveel mogelijk buiten wet- en regelgeving voor het ter beschikking stellen van arbeid te blijven, is het belangrijk dat de uitlening gebeurt zonder winstoogmerk. De inlenende werkgever betaalt maximaal de loonkosten en eventueel een kleine opslag aan de uitlenende ondernemer. De werkgeverslasten worden dus doorberekend naar de inlener. Deze lasten bestaan uit het loon, vakantiedagen, vakantiegeld en eventuele andere vergoedingen.

 

De voordelen van collegiale in- en uitleen

Afhankelijk van jouw situatie biedt het systeem aan aantal voordelen. Voor de collegiale uitlener (de werkgever met een personeelsoverschot) biedt het als voordeel dat jouw personeel aan het werk blijft en ontslag kan worden voorkomen. Voor de collegiale inlener (de werkgever met een personeelstekort) zijn er ook voordelen: zo komt deze op korte termijn aan betaalbaar personeel en profiteert ‘ie van een flexibel personeelsbestand.

 

Platformen voor collegiale in- en uitleen

Heb je eenmaal de keuze gemaakt om aan de slag te gaan met collegiale in- of uitleen van personeel, dan is het tijd om op zoek te gaan naar een collegiale in- of uitlener. In Nederland zijn diverse bedrijven en platformen die de collegiale in- en uitlener samenbrengen, zoals Bedrijven voor elkaar of NLWerktDoor!. Deze platformen matchen werknemers aan bedrijven die collegiaal willen inlenen. Wil je advies op maat of begeleiding bij dit traject? Neem dan contact met ons op. Onze accountmanagers helpen je graag.

 

Contract voor collegiaal in- en uitlenen

Let op: voor uitlening heb je altijd toestemming nodig van de werknemer zelf. De werknemer, collegiale uitlener en collegiale inlener sluiten vervolgens een 3-partijenovereenkomst met elkaar af. Dit wordt ook wel een inleencontract genoemd. In het inleencontract (De Collegiale Uit- en Inleenovereenkomst, ook wel CUI), opgesteld door de inlenende partij, staat in ieder geval welke werknemer wordt ingeleend, om welke functie het gaat (liefst met een omschrijving van de werkzaamheden) en wat de duur van de uitlening is. Een modelovereenkomst voor het in- en uitlenen van personeel vind je hier.

 

En verder…

Met alleen het afsluiten van een overeenkomst ben je er als ondernemer helaas nog niet. Een aantal zaken waar je rekening mee moet houden:

  • De arbeidsvoorwaarden van de werknemer veranderen bij collegiale in- of uitleen niet. Dat is ook goed om te weten voor de werknemer.
  • Het type werk en werkzaamheden van werknemer zullen bij de inlenende partij vergelijkbaar moeten zijn met de huidige functie.
  • De uitlening moet passen binnen het huidige privéleven van de werknemer.
  • Er moet rekening worden gehouden met de bijbehorende reistijd. Maak hier afspraken over.
  • De werknemer kan mogelijk vergoedingen voor (extra) reis- en verblijfskosten krijgen.

 

Laatste aandachtspunten: WAADI en NOW

Dan nog twee laatste aandachtspunten: een uitgeleende werknemer wordt beschermd door de wet WAADI. De WAADI (Wet Allocatie Arbeidskrachten bij Intermediairs) schrijft voor dat de werknemer recht heeft op de arbeidsvoorwaarden van de inlener, de zogenoemde inlenersbeloning. Dit betekent dat werknemers recht hebben op hetzelfde loon en overige vergoedingen als werknemers in gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de inlener. Ook heeft de uitlenende werkgever een registratieplicht en moet hij ingeschreven staan bij de KvK. Meer info vind je op de website van KvK.

Tot slot heeft personeel in- of uitlenen heeft mogelijk gevolgen voor je NOW-aanvraag. Het recht op en de hoogte van de NOW-tegemoetkoming wordt bepaald door het omzetverlies. Door het in rekening brengen van kosten voor de uitleen van personeel, genereer je omzet. Het omzetverlies kan door deze inkomsten dan lager uitvallen waardoor je geen of minder recht heeft op NOW.

 

Hulp nodig?

Heb je een tekort of juist een overschot aan werknemers? En wil je meer weten over de voorwaarden en mogelijkheden van het in- of uitlenen van personeel? Neem dan gerust eens contact met ons op. Wij helpen je graag!

 


Heb je een vraag over werving en selectie? Het opleiden van personeel? Subsidies? Sociaal ondernemen? Of wil je gewoon even sparren? Met welk personele vraagstuk je ook zit: een deskundige accountmanager van het WSP helpt je in een persoonlijk gesprek verder. Onze helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur via het telefoonnummer 085-1304062.

Neem contact op

Top