Prinsjesdag 2020: dit moet je weten als werkgever

 

Op 15 september 2020 zijn tijdens Prinsjesdag de Miljoenennota en het Belastingplan 2021 gepresenteerd. De conclusie? Er staat ons een onzekere en spannende tijd te wachten. Welke informatie is nu belangrijk voor je als werkgever? Wij zetten het voor je op een rij.

Steunmaatregelen richting 2021

In opvolging van de twee eerdere noodpakketten wordt per 1 oktober 2020 een nieuw steun- en herstelpakket geïntroduceerd. Het kabinet verlengt daarmee steunmaatregelen zoals de NOW en de Tozo. Zo blijft de werkgelegenheid zoveel mogelijk behouden en kunnen bedrijven verder.

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Het kabinet kondigt een extra crisismaatregel aan om bedrijven en organisaties te stimuleren banen te creëren. Dit is de zogenoemde Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Als je een investering doet, zoals de aankoop van een nieuwe machine, krijg je korting die je kunt verrekenen via de loonheffing. Het kabinet wil de BIK-korting vanaf 2021 voor twee jaar laten gelden. De percentages en voorwaarden worden later bekend gemaakt.

Aanvullend sociaal pakket

Ontslag van personeel en faillissementen van bedrijven kunnen helaas niet altijd worden voorkomen. Daarom komt het kabinet met een aanvullend sociaal pakket van 1,4 miljard euro. Dit geld is onder andere bedoeld voor een goede begeleiding van werk(loosheid) naar werk, bij- en omscholing, de aanpak van jeugdwerkloosheid en de bestrijding van armoede en schulden.

Onderdeel van het sociaal pakket is onder andere de SLIM-regeling (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen). Dit is een subsidie gericht op werkgevers in het MKB. Je kunt de subsidie bijvoorbeeld krijgen als u BBL-leerplekken aanbiedt. In 2022 wordt bovendien de STAP-regeling (Stimulans Arbeidsmarktpositie) ingevoerd. Deze regeling vervangt de huidige fiscale aftrek voor scholing. Werknemers en werkzoekenden kunnen het STAP-budget inzetten voor scholing gericht op hun eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

Veranderingen in de WKR

Per 2021 gelden er nieuwe percentages voor de werkkostenregeling (WKR). Via de WKR kunt je als werkgever onbelaste vergoedingen aan jouw werknemers geven. Het gaat dan niet alleen om loon in geld, maar ook om loon in natura, denk aan personeelsfeesten en kerstpakketten.

Vanaf 2020 mogen werkgevers maximaal 1,7% van de fiscale loonsom tot € 400.000 onbelast besteden aan de WKR. Door de coronacrisis is het percentage van 1,7% tijdelijk – tot eind 2020 – verhoogd naar 3% om werkgevers meer bewegingsvrijheid te geven, bijvoorbeeld in het verstrekken van thuiswerkvergoedingen. Voor alle loonsommen vanaf € 400.000 wordt het percentage juist verlaagd per 1 januari 2021. De vrije ruimte gaat hier van 1,2% naar 1,18%. Deze maatregel is niet tijdelijk maar permanent en heeft dus geen einddatum. De middelen die als gevolg van deze verlaging van de vrije ruimte vrijkomen, worden gebruikt om de voorgestelde verruiming van de gerichte vrijstelling voor scholingskosten in te vullen (zie hierna).

Verruiming gerichte vrijstelling scholingskosten

In de Wet op de loonbelasting 1964 is een gerichte vrijstelling voor studiekosten geregeld. Werkgevers kunnen hierdoor scholing die aan bepaalde voorwaarden voldoet, onbelast laten. De werkgever kan deze vrijstelling nu doorgaans niet gebruiken voor een ex-werknemer. Omdat het kabinet veel belang hecht aan scholing – zéker in deze tijd – gaat de gerichte vrijstelling volgend jaar ook gelden bij vergoedingen en verstrekkingen voor scholing die voortvloeit uit vroegere arbeid. Met andere woorden: werkgevers kunnen vanaf 2021 scholingskosten van ex-werknemers onbelast vergoeden.

Betaald ouderschapsverlof

Het afgelopen jaar heeft het kabinet het geboorteverlof flink uitgebreid. Op 1 januari 2019 is een geboorteverlof voor partners van vijf dagen direct na de geboorte geïntroduceerd. Op 1 juli 2020 is dit uitgebreid naar vijf weken in het eerste half jaar. Het kabinet neemt nu een derde stap: ze voeren 9 weken deels betaald ouderschapsverlof in. In deze negen weken hebben ouders recht op een uitkering tot 50 procent van het maximum dagloon. De maatregel gaat per augustus 2022 in.

Pensioenakkoord

De komende jaren worden belangrijke veranderingen verwacht door het eerder gesloten Pensioenakkoord. Het wetsvoorstel voor de aanpassing van het pensioenstelsel wordt naar verwachting in 2021 ingediend waardoor pensioenen persoonlijker en transparanter worden.

 


Heb je een vraag over werving en selectie? Het opleiden van personeel? Subsidies? Sociaal ondernemen? Of wil je gewoon even sparren? Met welk personele vraagstuk je ook zit: een deskundige accountmanager van het WSP helpt je in een persoonlijk gesprek verder. Onze helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur via het telefoonnummer 085-1304062.

Neem contact op

Top