Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Noordoost-Brabant per 1 september van start

De arbeidsmarkt is sterk in beweging. Door de coronacrisis verdwijnen banen en ontstaat ander en nieuw werk. Dat vraagt dat mensen soms van baan moeten wisselen, of zich moeten aanpassen om hun huidige werk te kunnen behouden. Sommige mensen hebben daar extra hulp bij nodig. Voor die mensen staat sinds 1 september 2021 het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Noordoost-Brabant (www.rmtnob.nl)  klaar. 

 

Over het RMT Noordoost-Brabant

Het RMT Noordoost-Brabant wil werkloosheid van inwoners zoveel mogelijk voorkomen of zo kort mogelijk laten duren. Het is belangrijk dat zij zo snel mogelijk ander, duurzaam werk krijgen en hier waar nodig ook ondersteuning bij krijgen. Het RMT Noordoost-Brabant biedt nu de unieke mogelijkheid voor extra ondersteuning – in aanvulling op de bestaande dienstverlening – hierbij. Het RMT Noordoost-Brabant is er voor inwoners en bedrijven in de regio die (door de coronacrisis) in problemen zijn gekomen met werk. Concreet richten ze zich op werk(zoek)enden, werkgevers, zelfstandig ondernemers en starters op de arbeidsmarkt.

In het RMT Noordoost-Brabant werken gemeenten, UWV, de vakbonden (FNV en CNV), werkgeversvereniging VNO-NCW, het onderwijsveld, SBB en vele andere partner- en projectorganisaties – vanuit de al bestaande netwerkstructuur – in de regio samen.

 

Dienstverlening van het RMT Noordoost-Brabant

Het RMT Noordoost-Brabant helpt inwoners en werkgevers kosteloos bij het in kaart brengen van kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Nu en in de toekomst. Een greep van het aanbod van het RMT:

  • Inzicht in je arbeidsmarktpositie en nieuw loopbaanperspectief
  • Om- en bijscholing naar kansrijke beroepen
  • Begeleiding van werk naar werk
  • Verbinding met regionale werkgevers in kansrijke sectoren
  • Verbinding tussen bedrijven met een overschot en tekort aan personeel
  • Advies over arbeidsjuridische zaken zoals collegiale in- en uitleen

 

Voorwaarden voor deelname in het RMT

De dienstverlening van het RMT is kosteloos, maar niet vrijblijvend. Als deelnemer moet je super gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan en een nieuwe baan te vinden. Het is belangrijk dat de deelnemer zelf initiatief neemt en echt laat zien dat hij of zij graag wil. Daarnaast is het belangrijk dat je als deelnemer of bedrijf gevestigd bent in één van de 15 gemeenten in Noordoost-Brabant.

Wil je meer weten? Kijk dan op www.rmtnob.nl.

Telefoon: +31 85 4011224
E-mail: info@rmtnoordoostbrabant.nl

Meer info over het RMT Noordoost-Brabant

Top