WSPNOB

Nieuws

Dit verandert er in de regels voor de reiskostenvergoeding in 2021

reizen, reiskosten, verkeer, file

De coronacrisis heeft ertoe geleid dat een groot deel van Nederland vanuit huis werkt. Ondanks dat veel mensen geen woon-werkverkeer meer hebben, betalen veel werkgevers alsnog een reiskostenvergoeding uit. Eigenlijk zou dit per 1 januari 2021 niet meer mogen. Er zou dus een einde komen aan het onbelast vergoeden van reiskosten. Vanwege de verzwaarde lockdown is dit nu echter toch weer teruggedraaid. In dit artikel nemen we u mee in de veranderingen rondom de reiskostenvergoeding in 2021.

Hoe zit dat ook alweer met die reiskostenvergoeding?

Om het geheugen even op te frissen: met een reiskostenvergoeding mag u als werkgever uw medewerkers tegemoetkomen voor kosten die ze maken voor woon- werkverkeer of zakelijke reizen. De Belastingdienst geeft aan dat werkgevers €0,19 per kilometer belastingvrij mogen uitbetalen. Elke cent hierboven verstaan ze als loon waar werknemers belasting over moeten betalen. Meestal staat dit ook vast in het contract, cao of het bedrijfsreglement.

Zes weken onbelast doorbetalen

In principe mogen werkgevers deze vergoeding altijd maximaal zes weken onbelast doorbetalen aan werknemers bij bijvoorbeeld ziekte of afwezigheid om een andere reden. Vanwege de coronacrisis heeft de Belastingdienst in april echter besloten deze zes weken voorlopig te verruimen naar onbepaalde tijd. Dit is niet verplicht, maar als werkgever heeft u wel deze optie. Op dit moment kiezen veel werkgevers ervoor de reiskosten daarom toch uit te betalen, ook al wordt er minder gereisd. U zou het kunnen zien als een ‘thuiswerkvergoeding’ voor bijvoorbeeld de eigen kosten voor stroom.

Reiskostenvergoeding 2021: wat verandert er?

Per 1 januari 2021 zou dit veranderen. Dan zou u als werkgever weer maximaal zes weken onbelast de reiskosten mogen doorbetalen. Hiermee zou het ongewijzigd doorlopen van vaste reiskostenvergoedingen dus vervallen. Maar let op: vanwege de verzwaarde lockdown die op 15 december is ingegaan, heeft het kabinet besloten dat de vaste reiskostenvergoeding tóch mag blijven doorlopen. In ieder geval tot 1 februari 2021 kunnen de bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever dus nog onbelast worden vergoed. Ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt. Voorwaarde is dat het vaste vergoedingen betreft die al voor 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend.

In januari 2021 komt het kabinet terug op hoe het na 1 februari 2021 om wil gaan met de onbelaste vaste reiskostenvergoedingen. We houden u hiervan op de hoogte.

En nu?

Voor nu hoeft u als werkgever dus nog even niets te doen. Wat u wel alvast kunt doen, is het reispatroon van werknemers opnieuw in kaart brengen. Hoeveel dagen komt de werknemer nog naar kantoor? Zijn er inmiddels vaste thuiswerkdagen? Leg deze afspraken vervolgens ook vast om discussie te voorkomen. Op deze manier is het duidelijk voor de werkgever én werknemer. Daarnaast zijn er ook talloze technische oplossingen om het aantal gereisde kilometers in kaart te brengen.

Communiceer tijdig naar uw medewerkers over de veranderingen in reiskostenvergoeding in 2021 zodat zij hier rekening mee kunnen houden. Wilt u uw medewerkers in plaats van de reiskostenvergoeding een thuiswerkvergoeding bieden? Lees dan onze blog “De thuiswerkvergoeding: wat is er allemaal mogelijk?”.


Heeft u een vraag over werving en selectie? Het opleiden van uw personeel? Subsidies? De coronamaatregelen van de overheid? Of wilt u gewoon even sparren? Met welk personele vraagstuk u ook zit: een deskundige accountmanager helpt u in een persoonlijk gesprek verder. De telefonische helpdesk van het WSP is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur via het telefoonnummer 085-1304062.

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

    Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang eens per vier weken nieuws over subsidieregelingen, tips, en best-practises voor werkgevers in Noordoost-Brabant.