Rekenformule voor lager gebruikelijk loon door coronacrisis

rekenformule

Bedrijven die last hebben van de coronacrisis mogen in 2020 het gebruikelijk loon van de directeur-grootaandeelhouder (dga) aanpassen aan de gedaalde omzet. Om je te helpen bij het berekenen van dit nieuwe salaris, heeft het ministerie van Financiën nu een formule gepubliceerd. Dga’s kunnen met de formule hun gebruikelijk loon verlagen zonder vooraf te overleggen met de inspecteur.

 

Wat is gebruikelijk loon?

Het gebruikelijk loon geldt voor werknemers in een vennootschap of coöperatie waarin ze aanmerkelijk belang hebben. Zij moeten in de loonaangifte een salaris opnemen dat gebruikelijk is voor hun werkzaamheden. Het gebruikelijk loon is gebaseerd op het salaris van een werknemer in de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’. In deze coronatijden zorgde dit echter voor flink wat ophef. Want, ondanks een flink gedaalde omzet, zou de dga dus nog steeds een hoog gebruikelijk loon moeten hanteren. En dat trekt een flinke wissel op de financiën.

Formule gebruikelijk loon

Als onderdeel van de steun aan dga’s heeft de staatssecretaris van Financiën daarom een formule gepubliceerd voor het vaststellen van het gebruikelijk loon in 2020. De staatssecretaris keurt het goed dat het gebruikelijk loon via deze formule lager uitkomt dan volgens de reguliere regels zou moeten. Die ziet er zo uit:

Gebruikelijk loon in 2020 = gebruikelijk loon over 2019 x (omzet over de eerste 4 kalendermaanden van 2020 / omzet over de eerste 4 kalendermaanden van 2019)

Een rekenvoorbeeld: stel je voor dat het gebruikelijk loon over 2019 het standaardbedrag van € 45.000 was. De omzet in de eerste 4 maanden van 2020 was € 2.500, en in diezelfde periode in 2019 € 25.000. Dan rolt er uit de formule een gebruikelijk loon van € 4.500 (€ 45.000 x 0,1) voor in de loonaangifte over 2020.

Voorwaarden voor lager gebruikelijk loon

Er gelden wel voorwaarden voor het verlagen van het gebruikelijk loon. Als aan het eind van het jaar blijkt dat de dga in werkelijkheid meer loon heeft ontvangen dan uit de formule zou volgen, dan geldt dat hogere loon voor de loonaangifte. Ook mag het dividend of de rekening-courantschuld tussen dga en het bedrijf niet toenemen als gevolg van het lagere gebruikelijk loon. De laatste voorwaarde is dat de dga moet rekenen met zuivere omzet. De invloed van ‘andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten’ moet buiten beschouwing blijven.


Heb je een vraag over werving en selectie? Het opleiden van personeel? Subsidies? Sociaal ondernemen? Of wil je gewoon even sparren? Met welk personele vraagstuk je ook zit: een deskundige accountmanager van het WSP helpt je in een persoonlijk gesprek verder. Onze helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur via het telefoonnummer 085-1304062.

Neem contact op

Top