WSPNOB

Nieuws

Samenwerking van partners in werkgeversservicepunt succesvol in pilot Wajong

Maandag 29 februari werden de eerste resultaten en ervaringen gedeeld over de pilot gericht op detachering van Wajongeren bij werkgevers in de regio Noordoost-Brabant. In deze pilot werkt een aantal partners van het Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant intensief samen in alle fasen van het reïntegratietraject van een Wajongere. Van screening en selectie tot begeleiding on the job. En dat werkt, blijkt uit de cijfers.

Tijdens een geanimeerde bijeenkomst schetste projectleider Marcel van Drunen het project aan een vijftigtal collega’s van de betrokken samenwerkingspartners (IBN, WSD, WeenerXL en UWV). “Er is veel werk verzet”, aldus Marcel. “Leidend daarbij is het besef dat we door samenwerking meer kunnen betekenen voor deze doelgroep. Er is geen benchmark helaas, want ons project is uniek in Nederland. We kunnen dus onze resultaten niet vergelijken, maar ze zijn veelbelovend en bevestigen het nut van samenwerken.”

Hoe de pilot ontstond

De pilot is ruim een jaar geleden tot stand gekomen, omdat de betrokken sociale partners, UWV en gemeenten, in het kader van de samenwerking binnen het Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant, wilden onderzoeken hoe ze hun werkwijzen beter op elkaar kunnen afstemmen. Vooral om daarmee te kunnen bijdragen aan invulling van de banenafspraak. Dat streven kreeg vorm in een pilot gericht op arbeidsinschakeling van Wajongeren. Doel van de pilot is om Wajongeren toe te leiden naar een arbeidsovereenkomst bij een sociale werkvoorziening, van waaruit ze worden gedetacheerd bij werkgevers. Zo kunnen werkgevers zonder risico’s kennismaken met deze arbeidskrachten. Tegelijkertijd dient de pilot om de samenwerking tussen de partners concreet handen en voeten te geven.

Zorgvuldige selectie

Projectleider Marcel: “Bij de start van de pilot zijn we eerst met alle partijen rond de tafel gaan zitten om de door het UWV aangeleverde Wajongdossiers te beoordelen op haalbaarheid van instroom in de pilot. Daarbij wogen we bijvoorbeeld of de kandidaten ook werkelijk gemotiveerd zijn om deel te nemen, maar ook of ze minimaal 12 uren per week inzetbaar zijn en of ze direct beschikbaar zijn. Het belangrijkste criterium voor deelname was of de kandidaat in staat zou zijn om binnen een periode van drie maanden bij een externe reguliere werkgever aan de slag te gaan. Daarbij hebben we meteen in kaart gebracht wat kandidaten, die misschien nu nog niet volledig klaar zijn voor deze pilot, nog nodig hebben om later aan te kunnen sluiten.”
Bekijk de resultaten pilot Wajong tot en met februari 2016 (pdf, 143 kB).

Sociaal ondernemen zonder risico

“Werkgevers vinden detachering een prettige methode om deze vorm van sociaal ondernemen te verkennen. Vooral het feit dat ze zo zonder risico kunnen kennismaken met een kandidaat, spreekt hen aan. Bij detachering liggen eventuele werkgeversrisico’s immers bij het uitlenende Wsw-bedrijf. Een aantal Wajongeren is overigens meteen in vaste dienst aangenomen. Dat is vaak financieel toch voordeliger. Meestal ging het dan om werkgevers die al ervaring hebben met Wajongeren. In beide gevallen is trouwens begeleiding van de werkgever en de Wajongere door een jobcoach mogelijk.”

Creatieve ideeën

Marcel besloot de bijeenkomst met een aantal aandachtspunten. “Want de pilot leert ons immers ook wat nog verbetering behoeft.” Maar de samenwerking leidt ook tot mooie nieuwe ideeën. Zo wordt er steeds meer onderling afgestemd en geschakeld; worden er ook vraaggericht, dus vanuit de behoefte van de markt, Wajongeren geworven; zijn er ideeën over speeddate-sessies met kandidaten en werkgevers; en is er in één geval door het UWV zelfs een kandidaat van buiten de arbeidsmarktregio aangeboden, zodat een openstaande vacature toch kon worden vervuld.

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang eens per vier weken nieuws over subsidieregelingen, tips, en best-practises voor werkgevers in Noordoost-Brabant.