Social return: de meerwaarde voor een bedrijf

Iedereen heeft recht op betaald werk. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  Social return helpt deze doelgroep aan duurzame arbeidsplekken. Weet jij wat social return on investment precies inhoudt? Wanneer social return van toepassing is? Of de voordelen van social return voor jouw bedrijf? In dit artikel leggen we alles over social return uit.

Wat is social return?

Social return is een aanpak die meer duurzame werkgelegenheid creëert voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Praktisch gezien is het een voorwaarde, opgenomen in een aanbesteding. De opdrachtnemer wordt hierdoor gestimuleerd of verplicht om kwetsbare doelgroepen te betrekken bij de opdracht, waardoor zij de kans krijgen om tot de arbeidsmarkt toe te treden.

 

Wat is het doel van social return?

Social return heeft als doel ervoor zorgen dat een investering, naast het reguliere rendement, ook een sociale winst – ofwel return – oplevert. Voor werkgevers geldt dat de inzet van social return toegevoegde waarde moet hebben voor het bedrijf(sproces). Wanneer social return een positief effect heeft op de continuïteit en winstgevendheid van de organisatie is er sprake van efficiënt social return. Het uiteindelijke doel is zoveel mogelijk mensen een afstand tot de arbeidsmarkt aan betaald werk helpen. Zo krijgt deze doelgroep perspectief op werk en inkomen.

 

Wat is social return on investment?

Social return on investment (SROI) is een meetinstrument. Het heeft als doel het maatschappelijk rendement van social return inzichtelijk te maken. Hiervoor zoek je naar indicatoren met een financiële waarde. Gemaakte afspraken tussen inkoper en leverancier worden door middel van SROI vastgelegd.

 

Wie valt onder social return?

De doelgroep van social return is groot. Een persoon valt onder de doelgroep social return wanneer hij of zij langer dan 3 maanden buiten het reguliere arbeidsproces valt. Deze doelgroep bestaat op dit moment uit 1,3 miljoen mensen. Deze mensen ontvangen of een uitkering of hebben een (andere) afstand tot de arbeidsmarkt. Redenen waarom mensen niet actief zijn op de arbeidsmarkt zijn bijvoorbeeld: geen verlenging van arbeidsovereenkomst vanwege economische redenen, geen geschikte opleiding of tijdelijke mantelzorg.

Wanneer is social return van toepassing?

Social return is van toepassing wanneer de investering een maatschappelijke meerwaarde creëert. Social return is vaak een verplichting in het aanbestedingscontract. De overheid ziet het liefste dat bedrijven bij aanbestedingen een vast percentage (meestal 5%) van de opdrachtsom aan social return besteden. Dit kan door mensen uit de doelgroep een arbeidsplaats te bieden. Ook het bieden van leer- en werkplekken, trainingen of opleiding aan deze mensen behoren tot de mogelijkheden. Tegenwoordig is social return bijna de standaard bij aanbestedingen boven € 200.000, -.

 

Wat is de meerwaarde van social return voor een bedrijf?

Social return biedt de mogelijkheid om opnieuw naar de inrichting van je organisatie te kijken. Bedrijven kunnen door social return zelfs efficiënter functioneren. Wanneer ondersteunende werkzaamheden worden opgepakt door de social return doelgroep, kan specialistisch werk door de oorspronkelijke medewerker worden uitgevoerd.  Deze medewerker kan op die manier productiever te werk gaan. Bovendien worden capaciteiten beter benut.

Wat zijn de voordelen van social return samengevat voor jouw bedrijf?

  • het biedt medewerkers de mogelijkheid zich te ontwikkelen;
  • het brengt diversiteit in de organisatie;
  • het biedt mogelijkheden in contact te komen met een nieuw netwerk;
  • het opnemen van social return on investment levert rendement op;
  • het levert publiciteit op en een maatschappelijk gezicht.

 

Kan ik hulp krijgen bij social return?

Vanuit de overheid zijn er in veel gevallen financiële regelingen van toepassing. Social return is altijd maatwerk. Hoe social return bij jouw aanbesteding ingevuld moet worden, hangt af van de opdracht en ruimte binnen het project. Diverse (commerciële) organisaties bieden hulp bij de vervulling van social return. Ook bij het Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant kun je terecht voor al je vragen over social return. Wij adviseren je graag over de mogelijkheden. Stuur een mail naar info@wspnob.nl of bel meteen 085-1304062. Onze accountmanagers staan voor je klaar.

Top