Welke subsidies zijn er voor mijn personeel? (2022)

Wil je als werkgever personeel aannemen? Of wil je eens kijken naar je huidige personeel en de mogelijkheden rondom subsidies? Dan is dit overzicht de manier om te achterhalen of jij kan besparen op loonkosten of personeelskosten. Ontdek welke subsidies er voor werkgevers zijn en maak er gebruik van.

 

De overheid biedt steun als het gaat om personele kosten. Hierin wordt met name rekening gehouden met sociaal ondernemen. Er zijn regelingen voor werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking of ziekte in dienst nemen. Het is daarom extra aantrekkelijk om een medewerker aan te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Van de volgende vijf subsidies maken veel werkgevers gebruik. Bekijk welke subsidies voor jou als werkgever relevant kunnen zijn.

 

1.   Loonkostenvoordeel (LKV)

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die één of meer werknemers in dienst nemen die een doelgroepverklaring hebben. Het gaat dan specifiek om oudere werknemers met een uitkering, werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of werknemers met een arbeidsbeperking. Om het LKV te ontvangen heeft de werkgever een kopie van de doelgroepverklaring LKV van de werknemer nodig.
 

Voor deze doelgroepen gelden Loonkostenvoordelen;

  • Oudere werknemers (vanaf 56 jaar)
  • Arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen
  • Werknemers uit de doelgroep van de Banenafspraak
  • Arbeidsbeperkte werknemers die herplaatst worden

Meer info over loonkostenvoordeel lees je hier.

 

2. Subsidie voor proefplaatsing

Bij een proefplaatsing werkt een werknemer een paar maanden bij een werkgever met behoud van uitkering. De werkgever hoeft dan geen loon te betalen. Een ideaal middel om te onderzoeken of de baan en kandidaat goed bij elkaar passen, en of de kandidaat werkelijk geschikt is.

Bij een proefplaatsing werkt een werknemer een aantal maanden bij een werkgever met behoud van uitkering. Gedurende deze periode hoeft een werkgever nog geen salaris te betalen, zodat er tijdens de proefplaatsing nog geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. De proefplaatsing is niet vrijblijvend, want je moet wel beloven dat je hierna een contract van minimaal zes maanden aanbiedt. Lees verder over de voorwaarden.

 

3.   Loondispensatie bij Wajongers

Wajongers zijn jongeren die door een ziekte of handicap moeilijk of niet kunnen werken. Zij krijgen tot hun AOW-leeftijd een Wajong-uitkering. Neem je een werknemer met een Wajong-uitkering in dienst? En kan hij of zij door een arbeidshandicap minder aan dan jouw andere werknemers? Dan kun je wellicht gebruikmaken van tijdelijke loondispensatie. Zo betaal je dankzij loondispensatie slechts een deel van het salaris van deze jonggehandicapte. De hoogte van de loondispensatie wordt door een arbeidsdeskundige beoordeeld. Lees verder over deze tegemoetkoming.

 

4.   Subsidie aanpassing werkplek

Indien je een zieke of gehandicapte werknemer in dienst hebt, kan het nodig zijn om de werkplek aan te passen. Dan kan je in aanmerking komen om een vergoeding te krijgen voor deze werkplek aanpassingen. Soms kan de werknemer zelf vergoedingen krijgen voor de werkplek, afhankelijk van de benodigde aanpassingen.

Je komt als werkgever in aanmerking voor de vergoeding als:

  • Je kosten gaat maken voor voorzieningen om de werknemer in dienst te nemen of te houden. Het kan dan gaan om noodzakelijke aanpassingen aan de werkplek of aan de kantoorinrichting of om het aanschaffen van noodzakelijke hulpmiddelen.
  • De werknemer – na de aanpassingen – nog minimaal 6 maanden in dienst is.
  • De kosten voor de voorzieningen hoger zijn dan een bepaald bedrag. Dit bedrag wordt berekend aan de hand van het loon van de werknemer en de aard van de beperking.

Lees hier verder over de tegemoetkoming voor werkplekaanpassingen

 

 5.   STAP-budget

Wil jij de loopbaanontwikkeling van jouw medewerkers stimuleren? Of twijfel je over het laten omscholen van medewerkers? Attendeer jouw werknemers dan op het STAP-budget. Met deze subsidie wil de overheid mensen helpen om zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan.

Hier vind je alle info over het STAP-budget.

 

Benieuwd naar alle subsidies?

Benieuwd welke subsidies er nog meer zijn voor werkgevers? Bekijk dan onze subsidie-pagina. Het komt voor dat er tijdelijke subsidies en regelingen beschikbaar zijn. Dat kan afhankelijk zijn van veranderingen in de markt. Denk aan de coronacrisis, op zo’n moment kunnen werkgevers in bepaalde branches ondersteuning krijgen, of om specifieke doelgroepen op de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Houd hiervoor UWV in de gaten.

Wil jij hulp met het aanvragen van een subsidie, of twijfel je nog welke subsidies jij het beste kan aanvragen? Neem dan contact op met de helpdesk voor kosteloos advies.

Neem contact op

Top