WSPNOB

Nieuws

Tijdelijke subsidie verbeterde inzetbaarheid 45+’ers

Er is een tijdelijke subsidieregeling loopbaanadvies opengesteld. Deze is aan te vragen door gekwalificeerde loopbaanadviseurs. Het advies is bestemd voor werkende 45+’ers in specifieke kwetsbare functies en sectoren. Zij kunnen een plan maken gericht op persoonlijke ontwikkeling en richting kansrijk werk. Tevens is het binnen de regeling mogelijk subsidie aan te vragen voor het geven van een training ontwikkeladvies voor leidinggevenden.

Loopbaanadviseurs kunnen werkende vijfenveertigplussers in enkele geselecteerde beroepsgroepen een Ontwikkeladvies geven en daarvoor een subsidiebedrag van € 600,- aanvragen.

Deelnemers aan een Ontwikkeladvies

Dit is een werknemer, ambtenaar of zelfstandige zonder personeel van 45 jaar of ouder, die voor gemiddeld minimaal 12 uur per week werkzaam is. Mensen die werkloos zijn, hun werk wegens ziekte niet meer kunnen doen, of waarvoor er een ontslag/reorganisatie regeling van kracht is kunnen niet deelnemen.

De deelnemer dient voorts werkzaam te zijn in één van de volgende beroepsgroepen en niet werkzaam in sector Zorg&Welzijn of sector Rijk:

  • secretarieel personeel, assistenten en managementassistenten;
  • cateringmedewerkers;
  • verkoopmedewerkers en medewerkers logistieke centra in de detailhandel;
  • gemeenteambtenaren, werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken;
  • buitengewoon opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, toezichthouders en handhavers;
  • schoonmakers;
  • werkenden in het primair onderwijs;
  • werkenden in het middelbaar beroepsonderwijs en
  • ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst.

Meer informatie over de voorwaarden en de aanvraagprocedure is te verkrijgen bij de aanjager Regionale aanpak oudere werkzoekenden: Marcel van Ras, mras@ibn.nl of 0413 -28 22 04.

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang eens per vier weken nieuws over subsidieregelingen, tips, en best-practises voor werkgevers in Noordoost-Brabant.