Wat te doen bij psychische klachten bij werknemers tijdens corona?

Werken in coronatijd wordt door veel werknemers als stressvol ervaren. Ook kunnen werknemers op verschillende manieren emotioneel en psychisch geraakt worden door de impact van het virus. Want thuiswerken blijkt mentaal belastend. De scheidingslijn tussen privé en werk vervaagd. Welke steun kunt je jouw werknemer bieden en nog belangrijker: wat kun je preventief doen? In dit artikel lees je er meer over.

 

Preventie klachten en uitval

Psychische klachten kun je als werkgever niet altijd voorkomen. In coronatijd zijn werknemers met aanleg voor psychische klachten extra kwetsbaar. Toch kun je als werkgever ook preventieve maatregelen nemen om een deel van de psychische klachten te voorkomen. Dat zit ‘m in het geven van tips en tricks, het bieden van steun, in contact blijven, praktische middelen en ondersteuning en een extra blijk van waardering.

 

De thuiswerkplek

De meest voor de hand liggende en meest makkelijk aan te passen factor is de thuiswerkplek. Je bent als werkgever verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek, ook wanneer dat thuis is. Zo moet je bijvoorbeeld nagaan of de thuiswerkplek ergonomisch is ingericht. Ook de indeling van het werk en de werktijden zelf vallen daaronder. Check de volgende punten bij jouw werknemers en kijk waar je in kunt voorzien:

 • Werkplek: stoel, bureau, beeldscherm(en), toetsenbord, muis, extra’s
 • Werkhouding: zitten, staan, afwisseling
 • Werkdruk: regelmogelijkheden, pieken, dalen
 • Werkomgeving: verlichting, geluid
 • Werktijden: pauzes, beweging, ontspanning, werk/privébalans

 

Steun, tips en tricks

Goede informatievoorziening naar jouw werknemers is belangrijk. Zo laat je jouw werknemers zien dat je hun mentale gezondheid serieus neemt. Wees als werkgever open en transparant over wat de situatie betekent voor de organisatie en het werk, wat je hierin doet als werkgever en wat je van werknemers nodig hebt om deze periode samen goed door te komen. Geef je medewerkers tips en tricks, zowel privé als zakelijk gezien, om met de huidige situatie om te gaan. Voorbeelden van tips voor jouw medewerkers zijn:

 • Zorg goed voor jezelf: goed slapen, eten, sporten en voldoende ontspanning.
 • Houd het gebruikelijke werkritme aan en houd deze vast.
 • Ga fris en aangekleed aan het werk.
 • Zorg voor voldoende pauzes, bij voorkeur in een andere omgeving. Bijvoorbeeld buiten. Nog beter: al wandelend.
 • Blijf het sociale contact met collega’s onderhouden via telefoon, een chat-kanaal of beeldbellen.
 • Breng een duidelijke scheiding aan tussen werk en privé, zowel letterlijk als figuurlijk gezien. Bijvoorbeeld: door de fysieke werkplek duidelijk af te bakenen en door grenzen met huisgenoten af te spreken.

 

Blijf in contact

Eén van de meest voorkomende klachten van medewerkers die langere tijd thuiswerken is het gebrek aan sociale contacten. Medewerkers verliezen de verbondenheid met hun werkgever en werkplek. Dit gevaar bestaat bij sociale isolatie. Eenzaamheid en emotionele klachten, zoals somberheid of neerslachtigheid, kunnen hierbij om te hoek kijken.

Sociaal contact én steun van zowel collega’s en de leidinggevenden is cruciaal voor plezier in het werk. Voornamelijk de gezelligheid van een werkplek valt weg, waardoor geen spontane sociale interactie kan plaatsvinden. Het bieden van social steun biedt uitkomst. Dat kan zijn hulp van een collega wanneer zich een probleem voordoet, maar ook waardering voor een goed afgerond taak van de leidinggevende.

Het is belangrijk om in contact te komen en blijven met elkaar. Blijf verbonden door communicatiemiddelen als WhatsApp, videobellen of andere moderne middelen. Zeker als leidinggevende is het verstandig om vaak met jouw medewerkers te bellen hoe het gaat en waar ze tegenaan lopen. Last but not least, draagt een extra blijk van waardering bij aan de mentale gesteldheid van werknemers in coronatijd. Complimenteer jouw medewerkers voor hun inzet, juist nu!

 

Herkennen en bespreken

Vergeet niet dat de periode voorafgaand aan een eventuele hulpvraag van belang is. Ook daar moet je jouw rol als werkgever pakken. Het signaleren van veelvoorkomende psychische klachten hoort bij jouw rol. Het is belangrijk dat je dit bespreekbaar maakt met de werknemer. Zeker als er sprake is van een patroon. Dat wil zeggen: als symptomen met regelmaat terugkeren. Signalen die je op kunt vangen zijn:

 • Lichamelijke reacties: hoofdpijn, duizeligheid en een gebrek aan energie.
 • Emotionele reacties: o.a. kort lontje en prikkelbaarheid, cynisme, gevoelens van onzekerheid en piekeren.
 • Gedragsmatige reacties: o.a. fouten maken, klagen, problemen zien, roken en drinken, slaapproblemen, frequent verzuim, weinig verlof opnemen, weinig contact met collega’s, afzonderen.

 

Hulp inschakelen

En als een van jouw medewerkers dan toch psychische klachten ervaart? Dan is het tijd om hulp in de schakelen. Laat het advies geven aan een expert over. Dat kan in eerste instantie ook laagdrempelige hulp zijn zoals een hulplijn waar werknemers 24/7 mee kunnen bellen, gesprekken met een coach of contact met een psycholoog.

Jouw rol is om de werknemer gerust te stellen. Zijn of haar klachten mogen er zijn. Houd het onderwerp altijd bespreekbaar. Tot slot is het belangrijk dat je als werkgever een vinger aan de pols houdt. Je zorgt ervoor dat gezamenlijk gemaakte afspraken voor de psychische gezondheid en inzetbaarheid van de werknemer daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Top