WSPNOB

Nieuws

WSP enquête onder werkgevers in Noordoost-Brabant: de resultaten

Wellicht heeft u ’t onlangs voorbij zien komen: een online enquête die wij verspreid hebben onder werkgevers in Noordoost-Brabant. Misschien heeft u deze enquête zelfs ingevuld. In dat geval hartelijk bedankt! Het doel van deze enquête was inzicht krijgen in de huidige situatie van werkgevers en hun informatiebehoefte. Met die informatie kan het WSP haar dienstverlening verbeteren en beter afstemmen op de behoefte van werkgevers. In deze blog nemen wij u mee in de resultaten.

Algemene gegevens

Allereerst zijn er twee algemene vragen aan de respondenten gesteld: een vraag over de branche en over de omvang van de organisatie waarin zijn werkzaam zijn. Het grootste deel van de respondenten is actief in de zakelijke dienstverlening (27,5%). Ook bouw, installatie & infrastructuur (15%) en advies & consultancy (12,5%) zijn goed vertegenwoordigd. In onderstaande diagram wordt zichtbaar uit welke branches respondenten nog meer afkomstig zijn.

Bron: SurveyMonkey

De omvang van de bedrijven van de deelnemers was erg divers. Het aandeel kleine bedrijven met 0 tot 10 medewerkers was het grootst (32%), daarna volgden bedrijven met 31-50 medewerkers (17,5%). Het aandeel bedrijven met 11-30 deelnemers was het kleinst (10%).

Huidige situatie

De coronacrisis heeft invloed op bijna alle organisaties. Wij vroegen respondenten naar het effect van de coronacrisis op hun huidige situatie. Uit een tabel met 12 mogelijke problemen/uitdagingen moesten respondenten aanvinken in hoeverre zij daar op dit moment mee te maken hebben. De volgende antwoorden waren het meest aan de orde:

 1. Geen goede kijk op de ontwikkelingen in de branche
 2. Weinig omzet en/of zicht op omzet op de middellange termijn
 3. Geen contacten met andere werkgevers
 4. Moeite met het vinden van (geschikt) personeel

Het vinden van geschikt, gemotiveerd én gekwalificeerd personeel

Het vinden van geschikt personeel wordt in de open antwoorden het meest genoemd. Ook bij de vraag welk probleem het meest urgent is voor werkgevers, staat deze met stipt bovenaan. Voor meer dan 42% van de respondenten is het vinden van geschikt, kwalitatief én gemotiveerd personeel enorm lastig in deze tijd.

Zo gaf een respondent aan: “Het meest urgente probleem voor mij is voldoende goede medewerkers vinden om de werkzaamheden uit te voeren. Vanwege corona hebben we minder capaciteit en ondanks de crisis is het lastig om goede medewerkers te vinden.” Een andere respondent beaamt dat: “Personeel vinden met de juiste kwalificaties/certificaten is bijna onmogelijk, dus zelf opleiden is en blijft een noodzaak.”

Kennisbehoefte

Waar ligt de behoefte van de werkgevers op dit moment? Over welke onderwerpen willen zij meer weten? We vroegen het aan de respondenten. In een tabel met 15 mogelijke onderwerpen/thema’s konden respondenten aanvinken in hoeverre zij op dit moment behoefte aan kennis over dit onderwerp/thema hebben. De onderwerpen/thema’s waar de meeste behoefte aan is:

 • Regelingen en subsidies
 • Het WSP: wat hebben wij u te bieden?
 • Thuisquarantaine: rechten en plichten van medewerkers en werkgevers
 • MVO in coronatijd
 • Blijven innoveren in tijden van corona
 • Arbeidsmobiliteit

Werkvorm

We vroegen respondenten ook hoe zij de kennis en informatie het liefst tot zich nemen. Met andere woorden: welke werkvorm ze prettig vinden. Met stipt op één: het webinar. Maar liefst 72% gaf aan dit een prettige werkvorm te vinden. Ook de fysieke bijeenkomst (56,4%), de ontbijtsessie (51,28%) en de nieuwsbrief (43,6%) doen het goed.

Vervolgstappen

De informatie uit de enquête is voor ons enorm waardevol. Wij willen iedereen die de enquête heeft ingevuld dan ook van harte bedanken voor de tijd en moeite. Met behulp van deze enquête kunnen wij onze dienstverlening verder afstemmen op uw behoeften.

Zo hebben wij – op basis van deze enquête – onze contentplanning aangepast en al een blog geplaatst over thuisquarantaine. Verder gaan we de komende tijd verder met het organiseren van webinars, aangezien deze werkvorm als meest prettig werd ervaren. We gaan in het nieuwe jaar door met onze Design Thinking Workshops die u helpen innoveren, En werken we continu de subsidiepagina op onze site bij. Heeft u nog een specifieke behoefte die we niet genoemd hebben? Neem gerust contact met ons op!

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang eens per vier weken nieuws over subsidieregelingen, tips, en best-practises voor werkgevers in Noordoost-Brabant.