WSPNOB

Onze partners

Het Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant is opgericht door het Werkbedrijf Noordoost-Brabant. Doel is de dienstverlening aan werkgevers, vanuit gemeenten, UWV en SW-bedrijven in onze regio, te harmoniseren en af te stemmen op de behoefte van werkgevers.

Onder de vlag van het WSP zet een vijftigtal accountmanagers van deze partijen zich in om u als werkgever te ondersteunen bij het werven en selecteren van personeel. Daarbij brengen zij ook hun deskundigheid in om u te adviseren over de Participatiewet en de invulling van de banenafspraak uit het Sociaal Akkoord
(= afspraak met Ministerie van Sociale Zaken om meer banen te creëren in het bedrijfsleven, het onderwijs en bij overheden voor mensen met een arbeidsbeperking).

In het WSP Noordoost-Brabant werken samen:

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang eens per vier weken nieuws over subsidieregelingen, tips, en best-practises voor werkgevers in Noordoost-Brabant.