WSPNOB

Subsidies en regelingen

Neemt u iemand met een arbeidsbeperking of een werkzoekende met een uitkering in dienst? Dan kunt u wellicht gebruikmaken van een aantal regelingen met aantrekkelijke financiële voordelen. Bijvoorbeeld een vergoeding voor scholing, begeleiding ‘on the job’ en werken met behoud van uitkering. De mogelijkheden kunnen per gemeente verschillen. Profiteer maximaal van alle subsidies en regelingen; laat u uitgebreid informeren door onze accountmanagers over de mogelijkheden voor uw organisatie.

Overzicht subsidies en regelingen

Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de belangrijkste subsidies en regelingen:


Regionale subsidieregeling jongeren onderwijs-arbeidsmarkt 2019

Subsidie voor werkgevers in de regio ‘s-Hertogenbosch die samen met onderwijs een project willen starten om jongeren werkervaring te bieden voor een passende vervolgopleiding of werkplek. Specificaties en een invulformat kun je hier downloaden. De subsidiehoogte bedraagt €125.000 in 2019; maximaal €10.000 per project en kan worden aangevraagd tot juni 2019.


Proefplaatsing

Een ideaal middel om te onderzoeken of de baan en kandidaat goed bij elkaar passen, en of de kandidaat werkelijk geschikt is.


Jobcoaching

Werkzoekenden met een (blijvende) afstand tot de arbeidsmarkt ontvangen via jobcoaching begeleiding tijdens (met name) de plaatsing en het inwerken bij een nieuwe baan. Dit ontlast u als werkgever.


Werkplekvoorzieningen en werkplekaanpassingen

Neemt u iemand met een ziekte of arbeidshandicap aan? Dan is het misschien nodig om het werk of de werkplek aan te passen. Als werkgever kunt u hier advies over krijgen.


Minder loon Wajonger (loondispensatie)

Loondispensatie is bedoeld voor werknemers met een Wajong-uitkering. Bij loondispensatie betaalt u als werkgever tijdelijk minder loon aan een werknemer als hij of zij minder aan kan dan andere werknemers.


Premiekorting (arbeidsgehandicapte of oudere werkzoekende)

Wanneer u een arbeidsgehandicapte of oudere (56+ jaar) werkzoekende in dienst neemt, kunt u onder voorwaarden aanspraak maken op een tijdelijke korting op de WIA/WAO- en WW-premie in de vorm van premiekorting (mobiliteitsbonus).


Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)

Neemt u iemand met een arbeidshandicap of ziekte in dienst? Dan geldt voor deze werknemer mogelijk de no-riskpolis. Dit houdt in dat u in geval van uitval door ziekte voor deze werknemer looncompensatie kunt krijgen. Hiermee bent u financieel verzekerd tegen uitval bij ziekte.


Loonkostensubsidie

Loonkostensubsidie compenseert het verschil tussen de arbeidsproductiviteit van een werknemer (loonwaarde) en het wettelijk minimumloon. Dat gaat namelijk uit van 100% arbeidsproductiviteit. Is een werknemer minder dan 100% productief? Dan kunt u dankzij de loonkostensubsidie toch deze minder productieve werknemer in dienst nemen.


Vraag ons Bedrijfsadvies Inclusieve arbeidsanalyse aan!

Denkt u dat in uw organisatie geen vacatures zijn  voor mensen met een arbeidsbeperking?  Er is meer mogelijk: wat vaak wel kan, is dat bepaalde eenvoudige en routinematige werkzaamheden uit bestaande banen gelicht worden die wél heel geschikt zijn. Misschien ook in uw organisatie.
Om daar achter te komen, kunt u het WSP  vragen om een Bedrijfsadvies Inclusieve arbeidsorganisatie.
Het WSP zet hiervoor de methode Inclusief Herontwerp Werkprocessen in. Deze is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Maastricht.
In 4 tot 6 weken brengen we aan de hand van interviews en observaties uw werkprocessen in kaart.
Zowel de analyse als de dienstverlening van het WSP is voor u kosteloos én vrijblijvend. Voor meer informatie download de folder:

Folder Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsanalyse


Tel mee met taal: subsidie voor taal op de werkvloer

Vanaf 1 januari 2018 kunnen werkgevers weer subsidie aanvragen ten behoeve van het verbeteren van taalvaardigheid van een werknemer. Deze subsidie kan verstrekt worden voor werknemers die de Nederlandse taal beheersen op referentieniveau 2F of lager (circa taalniveau B1), met een maximum van € 1500,- per traject per deelnemer (en maximaal €150,- per contactuur per opleidingstraject)  en €50.000,- per aanvraag. Deze subsidie bedraagt maximaal 67% van de kosten, minimaal 33% van de kosten komen dus voor rekening van de werkgever.

Deze subsidie mag niet worden ingezet wanneer de werknemer nog inburgeringsplichtig is, of wanneer activiteiten al worden bekostigd vanuit de WEB of een andere geldstroom. Meer informatie en het aanvraagformulier zijn hier te vinden: http://www.steunpuntbasisvaardigheden.nl/


Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en regelgeving? Neem contact op met onze accountmanagers. Of kijk op de website subsidiescanner.nu. Hier vindt u veel informatie en kunt u zelf kijken waarvoor u als werkgever in aanmerking komt.

Bekijk onze diensten >

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

    Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang eens per vier weken nieuws over subsidieregelingen, tips, en best-practises voor werkgevers in Noordoost-Brabant.