Subsidies

Neem je iemand met een arbeidsbeperking of een werkzoekende met een uitkering in dienst? Dan kun je wellicht gebruikmaken van een aantal aantrekkelijke financiële voordelen.

Subsidies coronacrisis

Overzicht van regelingen voor werkgevers tijdens de coronacrisis.

Lees meer

Loonkostensubsidie

Neem je iemand met een ziekte of handicap in dienst? Dan kun je...

Lees meer

Proefplaatsing

Wil je een werknemer een kans geven, maar wil je eerst even kijken of de...

Lees meer

Voor werkgevers kan het financieel heel aantrekkelijk zijn om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Er zijn talloze subsidies en financiële regelingen om mogelijke risico’s of extra kosten te dekken en een eventueel lagere arbeidsproductiviteit te compenseren.

 

Laat je informeren door onze accountmanagers

Jouw persoonlijke adviseur van het WSP kan je precies vertellen voor welke van onderstaande regelingen je in aanmerking komt. De mogelijkheden kunnen per gemeente verschillen. Laat je uitgebreid informeren door onze accountmanagers over de mogelijkheden voor jouw organisatie en profiteer maximaal van alle subsidies en regelingen!

Schakel een accountmanager in

 

Overzicht subsidies en regelingen

Bij een proefplaatsing werkt een werknemer een paar maanden bij een werkgever met behoud van uitkering. De werkgever hoeft dan geen loon te betalen. Een ideaal middel om te onderzoeken of de baan en kandidaat goed bij elkaar passen, en of de kandidaat werkelijk geschikt is.

Meer info over de proefplaatsing

Werkzoekenden met een (blijvende) afstand tot de arbeidsmarkt ontvangen via jobcoaching begeleiding tijdens (met name) de plaatsing en het inwerken bij een nieuwe baan. Dit ontlast jou als werkgever.

Meer info over jobcoaching

Loondispensatie is bedoeld voor werknemers met een Wajong-uitkering. Bij loondispensatie betaal je als werkgever tijdelijk minder loon aan een werknemer als hij of zij minder aan kan dan andere werknemers. De loondispensatie kan een half jaar tot 5 jaar duren.

Meer info over loondispensatie

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die één of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Het gaat vooral om oudere werknemers met een uitkering, werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of werknemers met een arbeidsbeperking.

Meer info over loonkostenvoordeel

Neem je iemand met een arbeidshandicap of ziekte in dienst? Dan geldt voor deze werknemer mogelijk de no-riskpolis. Dit houdt in dat je in geval van uitval door ziekte voor deze werknemer looncompensatie kunt krijgen. Hiermee ben je financieel verzekerd tegen uitval bij ziekte. Benieuwd of je in aanmerking komt? Onze accountmanagers vertellen je graag meer.

Meer info over looncompensatie bij ziekte

De loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen. Loonkostensubsidie compenseert het verschil tussen de arbeidsproductiviteit van een werknemer (loonwaarde) en het wettelijk minimumloon. Dat gaat namelijk uit van 100% arbeidsproductiviteit. Is een werknemer minder dan 100% productief? Dan kun je dankzij de loonkostensubsidie toch deze minder productieve werknemer in dienst nemen.

Meer info over loonkostensubsidie

Een Startersbeurs biedt werkgevers de mogelijkheid om ambitieuze jongeren te betrekken bij een organisatie tegen minimale kosten. Met de Startersbeurs bied je een jonge starter op de arbeidsmarkt gedurende 6 maanden, 32 uur per week, een leerwerkplaats in jouw bedrijf. Er zijn +/- 150 gemeenten in Nederland die een financiële vergoeding verstrekken aan bedrijven die aan werkzoekende jongeren die woonachtig zijn in een deelnemende gemeente een Startersbeurs aanbieden. Wil je meer weten of ben je benieuwd of je in aanmerking komt? Neem contact met ons op!

Mogelijk maak je extra kosten om het werk van jouw werknemers mogelijk te maken. In dit geval kun je een vergoeding aanvragen bij UWV voor de zogeheten niet-meeneembare aanpassingen op de werkplek. Je kunt hierbij denken aan een aangepast toilet of een traplift.

Meer info over vergoeding voor aanpassingen op de werkplek

Voor sectoren met een tekort aan technisch- en ICT-personeel is een regeling beschikbaar die aansluit op NL leert door sectoraal maatwerk in te zetten. De regeling Omscholing naar krapteberoepen van EZK voorziet in een tegemoetkoming van omscholingstrajecten voor nieuwe instroom in de techniek en ICT.

Met de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen wil de overheid het leren en ontwikkelen van personeel stimuleren. Ondernemers van mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en creatie kunnen aanspraak maken op deze regeling. Deze kan ingezet worden voor activiteiten gericht op de doorlichting van de onderneming, loopbaan- en ontwikkelingsadviezen voor medewerkers, initiatieven gericht op methoden die werknemers aanmoedigen in hun ontwikkeling en de derde leerweg. Heb je nog aanvullende vragen op basis van deze informatie? Neem contact met ons op!

Werkgevers kunnen subsidie aanvragen ten behoeve van het verbeteren van taalvaardigheid van een werknemer. Deze subsidie kan verstrekt worden voor werknemers die de Nederlandse taal beheersen op referentieniveau 2F of lager (circa taalniveau B1). Deze subsidie bedraagt maximaal 67% van de kosten, minimaal 33% van de kosten komen dus voor rekening van de werkgever. Meer weten over Tel mee met Taal? Neem contact met ons op!

Wil je een praktijkleerplaats of werkleerplaats aanbieden? Dan kun je de subsidie Praktijkleren aanvragen voor begeleiding van leerlingen, studenten of deelnemers. Je kan maximaal € 2.700 euro subsidie krijgen per praktijkplaats of werkleerplaats per schooljaar. Benieuwd of jij in aanmerking komt voor de subsidieregeling Praktijkleren? Neem contact met ons op! Let op: deze subsidieregeling is momenteel gesloten.

Wil jij één of meerdere werknemers omscholen naar een functie in de techniek of ICT?  Dan kun je aanspraak maken op financiële ondersteuning. De ‘subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek’ moet het verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op gaan lossen. Als werkgever kun je eenmalig een vast bedrag van € 3.750 aanvragen per om te scholen medewerker. In totaal is er ruimte voor financiering van 9.233 omscholingstrajecten.

Meer info over subsidieregeling omscholing naar ICT/techniek

Wil jij de loopbaanontwikkeling van jouw medewerkers stimuleren? Of twijfel je over het laten omscholen van medewerkers? Dan kun je aanspraak maken op een subsidie: het STAP-budget. STAP staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie. Met dit budget wil de overheid mensen helpen om zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Met het STAP-budget kunnen 100.000 tot 200.000 mensen per jaar aanspraak maken op de subsidie. Het gaat om een bedrag van maximaal € 1.000 euro voor scholing en ontwikkeling.

Meer info over STAP-budget

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid? Noordoost Brabant Werkt en SOL helpen en begeleiden werkgevers daarbij! Met subsidievouchers met een maximale waarde van € 10.000 per bedrijf kun ook jij direct aan de slag met de duurzame inzetbaarheid van jouw personeel. De eigen bijdrage is daarbij slechts 25% en de administratie en verantwoording wordt geheel verzorgd.

Meer info

 

Graag advies?
We helpen je graag!

Bel (085) 13 04 062

Of laat je gegevens achter en dan nemen we contact met je op.

Top