WSPNOB

Subsidies

Neemt u iemand met een arbeidsbeperking of een werkzoekende met een uitkering in dienst? Dan kunt u wellicht gebruikmaken van een aantal regelingen met aantrekkelijke financiële voordelen. We hebben ze hieronder voor u op een rij gezet.

De mogelijkheden kunnen per gemeente verschillen. Laat u uitgebreid informeren door onze accountmanagers over de mogelijkheden voor uw organisatie en profiteer maximaal van alle subsidies en regelingen! Maak een afspraak door te bellen naar 085-1304062 of een mail sturen naar info@wspnob.nl.

Neem contact op >

Overzicht subsidies en regelingen


Proefplaatsing

Bij een proefplaatsing werkt een werknemer een paar maanden bij een werkgever met behoud van uitkering. De werkgever hoeft dan geen loon te betalen. Een ideaal middel om te onderzoeken of de baan en kandidaat goed bij elkaar passen, en of de kandidaat werkelijk geschikt is. Meer informatie vindt u hier.


Jobcoaching

Werkzoekenden met een (blijvende) afstand tot de arbeidsmarkt ontvangen via jobcoaching begeleiding tijdens (met name) de plaatsing en het inwerken bij een nieuwe baan. Dit ontlast u als werkgever. Meer informatie over de mogelijkheden voor jobcoaching? Neem contact met ons op! 


Loondispensatie bij Wajong-uitkering

Loondispensatie is bedoeld voor werknemers met een Wajong-uitkering. Bij loondispensatie betaalt u als werkgever tijdelijk minder loon aan een werknemer als hij of zij minder aan kan dan andere werknemers. De loondispensatie kan een half jaar tot 5 jaar duren. Alle informatie over loondispensatie vindt u hier.


Loonkostenvoordeel (LKV)

Wanneer u iemand met een arbeidsbeperking of een oudere werkzoekende (56+) in dienst neemt komt u in aanmerking voor het Loonkostenvoordeel (LKV). De LKV vervangt de mobiliteitsbonus (oude regeling). Wilt u meer weten of bent u benieuwd of u in aanmerking komt? Neem contact met ons op!


Jongerenvoucher

Als u een jongere (tot 27 jaar) met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt, heeft u recht op een jongerenvoucher. Dit is een subsidie van maximaal € 2.500 euro als u de kandidaat een arbeidsovereenkomst of leer/werkbaan biedt van minimaal een half jaar. Wilt u meer weten over de jongerenvoucher? Neem contact met ons op!


Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)

Neemt u iemand met een arbeidshandicap of ziekte in dienst? Dan geldt voor deze werknemer mogelijk de no-riskpolis. Dit houdt in dat u in geval van uitval door ziekte voor deze werknemer looncompensatie kunt krijgen. Hiermee bent u financieel verzekerd tegen uitval bij ziekte. Benieuwd of u in aanmerking komt? Onze accountmanagers vertellen u graag meer.


Loonkostensubsidie

De loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen. Loonkostensubsidie compenseert het verschil tussen de arbeidsproductiviteit van een werknemer (loonwaarde) en het wettelijk minimumloon. Dat gaat namelijk uit van 100% arbeidsproductiviteit. Is een werknemer minder dan 100% productief? Dan kunt u dankzij de loonkostensubsidie toch deze minder productieve werknemer in dienst nemen. Alle relevante informatie over Loonkostensubsidie vindt u hier.


Startersbeurs

Een Startersbeurs biedt werkgevers de mogelijkheid om ambitieuze jongeren te betrekken bij een organisatie tegen minimale kosten. Met de Startersbeurs biedt u een jonge starter op de arbeidsmarkt gedurende 6 maanden, 32 uur per week, een leerwerkplaats in uw bedrijf. Er zijn +/- 150 gemeenten in Nederland die een financiële vergoeding verstrekken aan bedrijven die aan werkzoekende jongeren die woonachtig zijn in een deelnemende gemeente een Startersbeurs aanbieden. Wilt u meer weten of bent u benieuwd of u in aanmerking komt? Neem contact met ons op!


No-riskpolis

De no-riskpolis kan gelden als een werknemer een handicap heeft, ziek is of is geweest, langdurig werkloos is óf als hij of zij is opgenomen in het doelgroepregister. Er wordt voor deze groep een Ziektewet-uitkering uitgekeerd door u, waarbij u een groot deel van het loon niet zelf hoeft te betalen. De no-riskpolis geldt maximaal 5 jaar. Weten of uw werknemers hier recht op hebben? Neem contact met ons op!


Compensatieregeling oudere werknemers

Is uw werknemer geboren vóór 1 januari 1962? En is hij of zij tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2020 bij u komen werken? Dan kunt u wellicht aanspraak maken op de compensatieregeling voor oudere werknemers. Uw werknemer dient langer dan één jaar werkloos te zijn geweest en ziek. De eerste 13 weken van zijn of haar ziekte wordt het loon doorbetaald. UWV kan deze betaling in de vorm van een Ziekte-wet eventueel overnemen. Benieuwd naar de rest van de voorwaarden? Neem contact met ons op!


Aanpassingen werkplek

Mogelijk maakt u extra kosten om het werk van uw werknemers mogelijk te maken. In dit geval kunt u een vergoeding aanvragen bij UWV voor de zogeheten niet-meeneembare aanpassingen op de werkplek. U kunt hierbij denken aan een aangepast toilet of een traplift. Extra informatie hierover ontvangen? Dat kan! Neem gerust even contact met ons op.


Aanvragen beoordeling werken met een voorziening

Via het UWV kan bepaald worden of uw werknemer recht heeft om zonder een voorziening het minimumloon te verdienen. Het UWV bekijkt of uw werknemer voordat hij of zij 18 jaar werd óf tijdens zijn of haar studie een ziekte of handicap kreeg. Uw werknemer kan het formulier invullen via de website van het UWV.


Regeling omscholing naar krapteberoepen

Voor sectoren met een tekort aan technisch- en ICT-personeel is een regeling beschikbaar die aansluit op NL leert door sectoraal maatwerk in te zetten. De regeling Omscholing naar krapteberoepen van EZK voorziet in een tegemoetkoming van omscholingstrajecten voor nieuwe instroom in de techniek en ICT.


SLIM-regeling

Met de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen wil de overheid het leren en ontwikkelen van personeel stimuleren. Ondernemers van mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en creatie kunnen aanspraak maken op deze regeling. Deze kan ingezet worden voor activiteiten gericht op de doorlichting van de onderneming, loopbaan- en ontwikkelingsadviezen voor medewerkers, initiatieven gericht op methoden die werknemers aanmoedigen in hun ontwikkeling en de derde leerweg. Meer informatie vindt u hier.


Tel mee met Taal: subsidieregeling voor taal op de werkvloer

Werkgevers kunnen subsidie aanvragen ten behoeve van het verbeteren van taalvaardigheid van een werknemer. Deze subsidie kan verstrekt worden voor werknemers die de Nederlandse taal beheersen op referentieniveau 2F of lager (circa taalniveau B1). Deze subsidie bedraagt maximaal 67% van de kosten, minimaal 33% van de kosten komen dus voor rekening van de werkgever. Meer weten over Tel mee met Taal? Neem contact met ons op!


Subsidieregeling Praktijkleren

Wilt u een praktijkleerplaats of werkleerplaats aanbieden? Dan kunt u de subsidie Praktijkleren aanvragen voor begeleiding van leerlingen, studenten of deelnemers. U kunt maximaal € 2.700 euro subsidie krijgen per praktijkplaats of werkleerplaats per schooljaar. Benieuwd of u in aanmerking komt voor de subsidieregeling Praktijkleren? Neem contact met ons op! Let op: deze subsidieregeling is momenteel gesloten.


Meer informatie over subsidies & regelingen?

Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant adviseert u graag over de mogelijkheden. Wilt u meer weten over een specifieke regeling, vraag dan advies. Stuur een mail naar info@wspnob.nl of bel meteen 085-1304062. Onze accountmanagers staan voor u klaar.

Neem contact op >

Onze accountmanagers

Jacqueline Musters

jmusters@wsd-groep.nl

06-10986180

Marlon Derks van de Ven

marlon.derks@uwv.nl

06-46810235

Jeroen van der Harst

jeroen.vanderharst@uwv.nl

06-11584532

Marten Hubregtse

m.hubregtse@oss.nl

06-46866699

Yvonne van Laarhoven

y.van.laarhoven@vught.nl

06-51594176

Corina Kersten

ckersten@ibn.nl

06-18308423

Marcel van Drunen

mdrunen@ibn.nl

06-18308711

Annelies Heijboer-Los

a.los@s-hertogenbosch.nl

06-11924750

Caroline Schemering Reelfs

c.schemering@s-hertogenbosch.nl

06-53842258

Gerrit Timmerman

gtimmerman@ibn.nl

06-18308528

Esther van den Boomen

esther.vandenboomen@uwv.nl

06-21142045

Marcel van Ras

mras@ibn.nl

06-18308425

Evelijne van den Langenberg

evelijne.lanenberg@uwv.nl

06-29359053

Dimphy van der Zanden

dimphy.vanderzanden@cgm.nl

06-57146749

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

    Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang eens per vier weken nieuws over subsidieregelingen, tips, en best-practises voor werkgevers in Noordoost-Brabant.